Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0034 Programare orientata pe aspecte
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - în limba engleză
6
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
5
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. COJOCAR Grigoreta Sofia,  grigocs.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea unor cunstinte de baza privind:
*paradigma orientata pe aspecte
*dezvoltarea sistemelor soft folosind programarea orientata pe aspecte
Continutul
* Introducere: concepte de baza, ce este POA, functionalitati transversale.
* Exemple de functionalitati transversale.
* Limbajul AspectJ: join points, pointcuts, advices, aspecte.
* Mostenirea si suprascrierea pentru pointcuts si advices.
* Reflectia in AspectJ.
* Diferite abordari bazate pe aspecte.
* Dezvoltarea sistemelor soft folosind programarea orientata pe aspecte.
* Implementarea sabloanelor de proiectare folosind programarea orientata pe aspecte.
* Respectarea contractelor: pre-conditii, post-conditii.
Bibliografie
1. Ivar Jacobson and Pan-Wei Ng. Aspect-Oriented Software Development with Use Cases. Addison-Wesley, 2004.
2. Ramnivas Laddad. AspectJ in Action: Practical Aspect-Oriented Programming. Manning, 2003.
3. Robert Filman, Tzilla Elrad, Siobhan Clarke and Mehmet Aksit. Aspect-Oriented Software Development. Addison-Wesley, 2004.
4. Siobhan Clarke and Elisa Baniassad. Aspect-Oriented Analysis and Design: The Theme Approach. Addison-Wesley, 2005.
5. AspectJ Project: http://www.eclipse.org/aspectj/
Evaluare
Examen practic.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline