Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIA1008 Proiect de cercetare în optimizarea modelelor informatice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
4
0+0+3
complementara
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Obiective
La sfarsitul cursului studentul va fi capabil:
- sa documenteze o tema de cercetare in optimizare in informatica
- sa redacteze documentatia tehnica
Bibliografie
Se selecteaza in conformitate cu subiectele propuse.
Evaluare
Respectarea termenelor 20%
Lucrarea finala 80%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline