Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIA1007 Proiect de cercetare în modelare şi simulare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Modelare şi simulare - în limba engleză
4
0+0+3
complementara
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea proiectului, studentul trebuie sa posede:
- deprinderi de cercetare documentara pe o tema data
- abilitatea de a proiecta cuprinsul unui document (disertatia)
- deprinderi de realizare a continutului unui document in mai multe iteratii
Continutul
Activitatea de proiect de cercetare reprezinta munca individuala pe care studentul o depune pentru realizarea unui
raport stiintific pe o tema data.
Etapele de parcurs sunt urmatoarele:
1. Stabilirea temei de cercetare - sapt 3
2. Documentarea bibliografica - sapt 6
3. Cuprinsul - versiunea 1 - sapt 7
4. Relevanta surselor bibliografice si incadrarea acestora in structura proiectata - sapt. 9
5. Traducerea partilor selectate din bibliografie si redactarea lucrarii - sapt 14
Bibliografie
Evaluare
Fiecare dintre etapele mentionate are fixat un termen si o nota de la 1 la 10. Se percep penalizari de intarziere de 1 pct per saptamana de intarziere.
Ponderile aferente etapelor sunt:
1. titlul (10%)
2. documentarea (20%)
3. cuprinsul v1.0 (10%)
4. incadrarea bibliografiei in structura (20%)
5. redactarea lucrarii (40%)
Nota finala se calculeaza ca medie ponderata a notelor obtinute, considerandu-se ponderile specificate.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline