Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Metode formale în programare - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MI253 Metode formale în programare
2+2+1+0
E
9 cr.
MI365 Programare bazată pe componente
2+2+1+0
E
9 cr.
MA264 Specificare algebrica
2+2+0+0
E
9 cr.
MV043 Proiect (1)
0+0+1+0
E
3 cr.
TOTAL
6+6+3+0=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MI369 Demonstrare automata
2+2+1+0
E
9 cr.
MID1006 Servicii Web şi tehnologii middleware
2+2+0+0
E
9 cr.
MI368 Modelarea softului - noi tendinte, concepte, tehnologii si instrumente
2+2+1+0
E
9 cr.
MV044 Proiect (2)
0+0+1+0
E
3 cr.
TOTAL
6+6+3+0=15
 
30 cr.