Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MV062 Proiect (2)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
2
0+0+3
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. SABAU Andreea,  deiushcs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline