Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MV011 Proiect (1)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
2
0+0+3
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PURDEA Ioan,  purdeamath.ubbcluj.ro
Obiective
La sfarsuitul acestui curs, studentul trebuie:
- sa se poata documenta cu privire la tema indicata
- sa fie capabil sa descrie continutul disertatiei
- sa stie scrie o disertatie pe o tema data
Continutul
Proiectul de cercetare reprezinta o activitate individuala a studentului, cu scopul de a realiza o lucrare stiintifica pe o tema data. Pasii care urmeaza a fi urmati sunt:
1. stabilirea temei de cercetare - saptamana 3
2. documentare bibliografica - saptamana 6
3. o prima versiune a cuprinsului - saptamana 7
4. coordonarea resurselor bibliografice cu tema de cercetare - saptamana 9
5. scrierea lucrarii - saptamana 14.
Bibliografie
Baze de date electronice caracteristice domeniului matematica, impreuna cu recomandarile bibliografice ale coordonatorului.

Electronic mathematical databases connected with the supervisor’s recommendations on the project topics.
Evaluare
Fiecare activitate mentionata mai sus este notata de la 1 la 10 si are o pondere in nota finala, dupa cum urmeaza:
1. titlul - 10%
2. documentare - 20%
3. prima versiune a cuprinsului - 10%
4. coordonarea bibliografiei cu tema - 20%
5. versiunea finala - 40%
Nota finala este o medie ponderata a notelor obtinute pe activitatile de mai sus.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline