Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MPI0004 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma (2 sapt.)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Ingineria informatiei
8
0+4.3+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline