Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MO259 Analiză convexă (în limba engleză)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. DUCA Dorel,  dducamath.ubbcluj.ro
Obiective
Se urmăreşte însuşirea tehnicilor analizei convexe, prin prezentarea unor teme referitoare la funcţiile convexe şi generalizat convexe şi utilizarea lor în studiul problemelor de optimizare.
Continutul
1. Subspatii liniare, proprietati algebrice, invelitoarea liniara
2. Multimi affine, proprietati algebrice, invelitoarea afina
3. Multimi convexe, invelitoarea convexa, proprietati algebrice si topologicr ale multimilor convexe
4. Teoreme de separare a multimilor convexe
5. Conuri, conuri convexe, conuri poliedrale, invelitoarea conica convexa
6. Duala (polara) unei multimi, proprietati algebrice si topologice ale polarei unei multimi
7. Functii convexe, caracterizari ale functiilor convexe
8. Proprietati algebrice si topologice ale functiilor convexe
9. Reprezentarea duala a functiilor convexe
10. Functii convexe generalizate
11. Teoreme de alternativa
12. Teoreme de minimax, puncte sa
13. Probleme de optimizare, conditii necesare si suficiente
14. Teoria dualitatii in optimizare
Bibliografie
1. J.-P. AUBIN: Optima and Equilibria. An Introduction to Nonlinear Analysis, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1993
2. J.-P. AUBIN and I. EKELAND: Applied Nonlinear Analysis, John Wiley and Sons, New York, 1984
3. V. BARBU and T. PRECUPANU: Convexity and Optimization in Banach Spaces, Publ. House of Roum. Acad. and Reidel Publishing Comp., Bucureşti, 1986
4. D.I. DUCA: Multicriteria Optimization in Complex Space, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005
5. J.-B. HIRIART-URRUTY and C. LEMARÉCHAL: Convex Analysis and Minimization Algorithms, I, II, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 1993
6. J. KOLUMBÁN: Convex Analysis I, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, 1997
7. T. PRECUPANU: Spatii liniare topologice si elemente de analiza convexa, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1992
8. T.R. ROCKAFELLAR: Convex Analysis, Princeton University Press, Princeton, 1970
Evaluare
Nota finalã se constituie din:
• Examen la final de semestru: 50%
• Evaluarea temelor/referatelor din timpul semestrului: 25%
• Participarea activã la seminar: 25%
Sunt valabile regulamentele oficiale ale universitãţii privind prezenţa studenţilor la activitãţile didactice.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline