Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMP0007 Prelucrarea datelor experimentale
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Ingineria informatiei
8
3+1+2
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu,  tradumath.ubbcluj.ro
Obiective
A initia studentii in problematica si metodele legate de prelucrarea datelor experimentale
Continutul
1. Erori. Masurare si clasificare.
2. Interpolare datelor. Interpolare polinomiala (Lagrange, Hermite). Calculul eficient al polinoamelor de interpolare. Diferente divizate. Interpolare spline. B-spline, spline cubice.
3. Aproximare prin metoda celor mai mici patrate. Ecuatii normale si sisteme ortogonale. Polinoame ortogonale.
4. Regresie liniara. Modelul liniar. Predictie. Inferente asupra coeficientilor si modelului. Potrivirea curbelor
5. Modele liniare generalizate
6. Elemente de statistica multidimensionala: componente principale, analiza factoriala, clustere
7. Vizualizarea datelor - grafica 2D si 3D. Tehnici de vizualizare a volumelor.
Bibliografie
P. Blaga – Statistica prin … MATLAB, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2003
D.Ciurchea, V.Chiş - Prelucrarea datelor experimentale, Litografia UBB, Cluj-Napoca, 1995.
W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teulkolsky, W.T. Vetterling - Numerical Recipes, third edition, Cambridge Univ. Press, New York, 2007.
R. Trîmbiţaş – Metode statistice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000
Evaluare
Examen: scris +proba practica
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline