Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMH1002 Proiect de cercetare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
4
0+0+3
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. BRECKNER Wolfgang,  brecknermath.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul proiectului este de a certifica dobândirea de către student a următoarelor competenţe:
- capacitatea de a utiliza, în contexte adecvate, noţiunile, rezultatele şi tehnicile matematice însuşite pe parcursul studiilor universitare;
- cunoaşterea şi abilitatea de a opera cu metodele specifice cercetării în matematică;
- de a evalua, prelucra, esenţializa şi ilustra informaţii matematice noi.
Bibliografie
Cărţile şi revistele din domeniul temei existente la Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică


The books and the journals from the Library of the Faculty of Mathematics and Computer Science
Evaluare
Lucrarea va fi apreciată cu o notă, ce se obţine adunând punctele acordate pentru:
- respectarea calendarului de elaborare a lucrării (cel mult 1 punct);
- conţinutul ştiinţific al lucrării (cel mult 3 puncte);
- modul de prezentare a materialului (cel mult 4 puncte);
- originalitatea lucrării (cel mult 1 punct);
- calitatea bibliografiei (cel mult 1 punct).

Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline