Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA1010 Aspecte moderne în topologie şi teoria măsurii
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematica
4
2+2+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. ANISIU Valeriu,  anisiumath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline