Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA1008 Metode numerice în optimizare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematica
4
2+2+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. LUPSA Liana,  llupsamath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea principalelor metode numerice pentru rezolvarea problemelor de optimizare
Continutul
1. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare fara restrictii, cu functii scop unimodale.
2. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare fara restrictii, cu functii scop reale de mai multe variabile reale: metode de gradient, metode cu directii conjugate, metode cvasi-Newton, metode de relaxare; aspecte calculatorii.
3. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare liniara: algoritmul lui Hacian, algoritmul lui Karmarkar; compararea cu algoritmul simplex.
4. Metode de tip sectiune.
5. Metode de tip branch and bound.
6. Metode numerice bazate pe reducerea problemei de optimizare cu restrictii la rezolvare unui sir de probleme de optimizare fara restrictii.
7. Metode de liniarizare.
8. Metode de punct interior.
9. Metode de rezolvare a problemelor de programare discreta.
10. Tipuri particulare de probleme de programare neliniara cu resptrictii si metode specifice de rezolvare (programare fractionara, hiperbolica, patratica).
Bibliografie
1. ANDREI N., Programare matematica avansata. Teorie, metode computationale, aplicatii. Bucuresti: Ed. Tehnica, 1999.
2. BRECKNER W.W.: Cercetare operationala, Univ.Babes-Bolyai, Cluj-Napoca ,1981.
3. BRECKNER W.W., DUCA D.I.: Culegere de probleme de cercetare operationala, Universitatea, Cluj-Napoca, 1983.
4. FORGO F., Nonconvex programming. Budapest: Akademiai Kiado, 1988.
5. PADBERG M.: Linear Optimization and Extensions, Springer-Verlag,Berlin, 1995
6. PANIK M.J.: Linear Programming: mathematics, theory and algorithms, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996.
7. VOSE M.D., The simple Genetic Algorithm: Foundations and Theory. Cambrige: MIT Press,MA, 1998
Evaluare
Proiect + Prezentare articol
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline