Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH0012 Baze de date orientate obiect
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Ingineria informatiei - in limba romana
8
2+0+2
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SABAU Andreea,  deiushcs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunostinte teoretice legate de baze de date orientate pe obiect. Cunoasterea unui sistem de gestiune obiectual-relational al bazelor de date Oracle 9i.
Continutul
1. Dezvoltarea in timp a sistemelor de gestiune a bazelor de date orientate pe obiecte si obiectual relationale.
2. Proiectarea bazelor de date orientata pe obiecte, limbajul Object Definition Language (ODL).
2.1 Declarare de interfete in ODL, relatii in ODL, relatii inverse in ODL.
2.2 Subclase in ODL, mostenire multipla in ODL.
2.3 Restrictii de integritate in ODL.
3. Limbaje de interogare a bazelor de date orientate pe obiecte.
3.1 Declararea metodelor in ODL.
3.2 Limbajul OQL
3.2.1 Tipuri in OQL
3.2.2 Select - from - where expresii in ODL
3.2.3 Expresii complexe in ODL: grupare, operatii pe multimi.
3.2.4 Creare de obiecte in ODL, colectii, accesarea elementelor unei colectii.
3.3 Limbajul SQL3
3.3.1 Tipul ROW in SQL3, creare de relatii cu ajutorul tipului ROW.
3.3.2 Tipuri abstracte de date in SQL3
3.3.3 Metodele tipurilor abstracte de date in SQL3.
4. Elemente de programare obiectual relationala in Oracle 9i.
4.1 Obiecte complexe (Object Type)
4.1.1 Metode pentru un tip Object, constructor, MAP si ORDER.
4.1.2 Tabele de tip Object.
4.1.3 Select - from - where expresii folosind metode ale obiectelor, atribute ale obiectelor compuse
4.2 Dezvoltare de aplicatii folosind obiecte complexe
5. Un sistem de gestiune a bazelor de date orientata pe obiecte: O2.
5.1 Model de data orientat pe obiecte: O2.
5.2 Obiecte persistente, metode in O2, interogari in O2, limbajul: CO2.
6. Un sistem de gestiune a bazelor de date obiectual-relational: Ilustra.
6.1 Crearea obiectelor, metodelor, interogare.
6.2 Optimizarea interogarilor intr-un sistem de gestiune a bazelor de date obiectual-relational: 15 extensii necesare pentru a extinde un optimizor relational.
Bibliografie
1. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu: Foundations of Databases, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
2. E. Bertino, P. Foscoli: Index Organizations for Object-Oriented Database Systems, IEEE Trans.on Knowledge and Data Engin. Vol.7 No.2, pp. 193-209, 1995.
3. E. Bertino, W. Kim: Indexing Techniques for Queries on Nested Objects, IEEE Trans.on Knowledge and Data Engin. Vol.1 No.2, pp. 196-213, 1989.
4. E. Bertino, L. Martino: Object-Oriented Database Systems, Concept and Arhitectures, Addison-Wesley, 1993.
5. D. N. Chorafas, H. Steinmann: Object-Oriented Databases, PTR Prentice-Hall, 1993.
6. R. Ramakrishnan: Database Management Systems, WCB McGraw-Hill, Boston, 1998.
7. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, McGraw-Hill, New York, 2006.
8. M. Stonebraker: Object-Relational DBMSs, Morgan Kaufmann Publishers, San Fransisco, 1996.
9. J. D. Ullman, J. Widom: A First Course in Database Systems, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 1997.
Evaluare
Laborator: Realizarea unei aplicatii de baze de date obiectual-relationala. Se va proiecta baza de date folosind obiecte complexe, implementarea in Oracle 8i, iar partea de interfata intr-un mediu visual.
- 50% din nota finala nota de laborator
- 50% din nota finala lucrare scrisa la ultimul curs
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline