Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI370 Validarea simularii
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Modelare şi simulare - în limba engleza
2
2+2+1
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile,  percs.ubbcluj.ro
Obiective
- Asimilarea Simularii ca metoda de studiere a fenomenelor reale;
- Formarea unor deprinderi de rezolvare a problemelor prin simulare.
- Formarea unor deprinderi de validare a programelor de simulare.
Continutul
1. Obiectul simularii.
2. Numere aleatoare.
3. Modele de simulare. Simularea discreta si continua.
4. Exemple practice de simulare.
5. Ciclul de viata a simularii
6. Verificarea si validarea modelelor de simulare.
7. Validarea datelor de intrare şi a rezultatelor
8. Metode statistice in validarea simularii
9. Calibrare
10. Analiza senzitivă
11. Unelte soft in validarea simulării
Bibliografie
1. ARSHAM H., Systems Simulation: The Shortest Path from Learningto Applications, http://www.ubmail.ubalt.edu/~harsham/simulation/sim.htm
2. BALCI, O., Validation, Verification, and Testing Techniques throught the Life Cycle of a Simulation Study, Annals of Operations Research, 1994, no.12, pp.1-49
3. BLAGA P., Statistica prin MATLAB, Presa Universitara Clujeana, 2002.
4. DODESCU Gh., Simularea sistemelor, Ed.Militara, Bucuresti
5. RACEANU, E., Limbaje de simulare, Ed.Militara, Bucuresti, 1981
7. STATE, L., J.POPESCU, Modele probabiliste in Inteligenta Artificiala, Litog. Univ. Bucuresti, 1979.
8. VADUVA I., Modele de simulare cu calculatorul, Ed. Tehnica, Bucuresti 1977.
9. Law, A. M. and W. D. Kelton. 2000. Simulation Modeling and Analysis, Third Edition, McGraw-Hill, New York.
10. Gaydos, L., Acevedo, W. and C. Bell, Using animated cartography to illustrate global change, Proceedings of the International Cartographic Association Conference, Barcelona, Spain, International Cartographic Association, pp. 1174-1178, 1995.
Evaluare
In evaluarea cunostintelor studentilor se va tine cont in egala masura atat de cunostintele teoretice (un examen notat prin E), cat si de cele practice, de deprinderile de a valida programele de simulare. In aceasta directie, se va tine seama si de activitatea desfasurata la seminar (nota A), media finala fiind F=(A+E)/2.
Pagina Web: http://www.cs.ubbcluj.ro/~per/Val_Sim.html
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline