Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI356 Contabilitate şi finanţe
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. MATIS Dumitru
Obiective
Cursul urmareste sa familiarizeze pe studenti cu notiunile de bazt in domeniul finantelor si contabilitatii. Se au in vedere modalitatile moderne de decontare, precum si situatiile financiar-contabile ale agentilor economici (cu accent pe comertul electronic), in conformitate cu reglementarile internationale în domeniu.
Continutul
Cursul urmareste sa familiarizeze pe studenti cu notiunile de bazt in domeniul finantelor si contabilitatii. Se au in vedere modalitatile moderne de decontare, precum si situatiile financiar-contabile ale agentilor economici (cu accent pe comertul electronic), in conformitate cu reglementarile internationale în domeniu.
Bibliografie
1. EPURAN, MIHAIL - BABAITA, VALERIA: Teoria generala a contabilitatii. Timisoara: Editura Mirton, 2000
2. FELEAGA, NICULAE: Bazele contabilitatii - O abordare europeana si internationala, Bucuresti: Editura Economica, 2002
3. MATIS, DUMITRU: Contabilitatea operatiunilor speciale, Deva: Editura Intelcredo, 2003
4. OPREA, CALIN - RISTEA MIHAI: Bazele contabilitatii,Bucuresti: Editura National, 2000
5. OPREAN, IOAN - POPA, IRIMIE EMIL: Bazele contabilitatii agentilor economici din România - APLICATII PRACTICE, Deva: Editura Intelcredo, 1997
6. BREZEANU, PETRE: Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti, 1999
7. HOANTA, NICOLAE: Economie si finante publice, Editura Polirom, Iasi, 2000
8. TULAI, CONSTANTIN: Finantele publice si fiscalitatea, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003.
9. VÂLCEANU, DUMITRU: Obligatii si drepturi privind exercitarea controlului fiscal, Tribuna Economica, nr. 32 - 2003
10. VACAREL, IULIAN: Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1992

Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline