Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI354 Comerţ electronic
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. SABAU Andreea,  deiushcs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea studentului in teoria si practicile domeniului comert electronic, din perspectiva informatica.
Continutul
1. Introducere
- Evoluţia comerţului electronic (e-commerce)
- Modele de business, de venit şi locul comerţului electronic în acest context
- Avantaje/dezavantaje comerţ electronic
- Natura internaţională a comerţului electronic
2. Infrastructura tehnologică pentru comerţ electronic
- Software pentru comerţ electronic : Storefront Software, Web Services, (integrare cu) sistemele Enterprise Resource Planning, Content Management Systems (CMS), Knowledge Management (KM) Systems, Customer Relationships Management (CRM), Supply Chain Management Systems (SCM)
- Software şi Hardware pentru Servere Web: Tipuri de site-uri Web, Sisteme de operare pentru servere Web, Software server Web, Alte programe, Hardware pentru servere Web, Evaluarea performanţelor serverelor Web (benchmarking)
3. Dezvoltarea de site-uri Web pentru comerţ electronic B2C
- Storefront Software
o Construirea unui catalog de produse. Afisarea produselor. Cautarea produselor.
o Tranzactii cu produse.
o Construirea cosului de cumparaturi electronice. Generarea comenzii de cumparare.
o Gestiunea clientilor
o Urmarirea comenzilor de catre clienti.
o Personalizarea magazinului electronic.
o Administrarea magazinului electronic.
o Utilizarea postei electronice.
o Generarea rapoartelor.
o Promovarea site-ului si publicitatea.
- Servicii Web
4. Securitatea în comerţul electronic
- Canalul de comunicare
o Elemente de bază în criptografia cu chei publice (sau asimetrică)
o Certificate digitale
o Protocolul SSL
o Activarea SSL în IIS
o Protocolul SET (Secure Electronic Transaction)
- Vulnerabilităţi server Web şi site-uri c.e.
o Securitatea serverelor Web şi a site-urilor de comerţ electronic
o Erori în programele / scripturile incluse în site şi care trebuie executate de serverul Web (ex Injecţie SQL, Atacuri folosind buffer overflow)
o Atacuri DoS (Denial of Service Attacks)
- Securitatea calculatoarelor client
5. Sisteme de plată pentru comerţul electronic
- Carduri de plată
- Bani electronici: PayPal, Ecash
- Portofele electronice
- Carduri smart
6. Mediul legal al comerţului electronic
- Jurisdicţia pe Internet
- Contracte in comerţul electronic
- Protecţia online a proprietăţii intelectuale
- Etica şi politica Web business-urilor
7. Alte domenii ale comerţului electronic
- Licitaţii online
- E-banking
Bibliografie
1. Gary Schneider, Electronic Commerce, 7th Edition, Thomson, Course Technology
2. H. Albert Napier et al, E-Business Technologies, Thomson, Course Technology
3. Stephen Walther, Jonathan Levine, Programarea in ASP pentru Comert Electronic, Teora, 2000
4. Notele de curs si materialele puse la dispozitie in reteaua de calculatoare a departamentului
Evaluare
Cerinte privind promovarea disciplinei:
- Construirea unui storefront (magazin electronic). Specificul acestuia va fi stabilit impreuna cu fiecare cursant.
- Prezentarea unui raport pe o tema din aria comert electronic.
- Un test scris pentru verificarea cunostintelor acumulate la curs.
Ponderea fiecareia din cerintele precizate: 40%, 30%, respectiv 30% din nota finala.
Pentru promovare, e necesar ca nota finală să fie cel puţin 5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline