Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI352 Baze de date în Internet
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
1
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon,  leoncs.ubbcluj.ro
Obiective
Dezvoltarea aplicatiilor de gestiune a bazelor de date pe internet.
Continutul
1. Tehnologia client/server pe internet.
2. HTML. DHTM. Stiluri.
3. Scripturi client
4. Programare web. Servicii internet. Scripturi server
5. Baze de date (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL). Gestiunea bazelor de date cu scripturi server.
6. Scripturi server PHP si ASP.NET.
7. Gestiunea bazelor de date cu comenzi SQL folosind ADO, ODBC, JDBC si ADO.NET. Utilizare AJAX.
8. Tranzactii. Crearea si controlul tranzactiilor în aplicaţiile web.
9. Controlul accesului la bazele de date si monitorizarea accesului.
10. Folosire XML in aplicatii pentru internet. Suport XML in scripturi client si scripturi server.
11. Securitatea aplicatiilor pe internet.
12. Gestiunea site-urilor web.
13. Web semantic.
14. Gestiunea cunoştinţelor.
Bibliografie
Darie, C., Barnett, W., Build Your Own ASP.NET 3.5 Web Site Using C# & VB, SitePoint Pty. Ltd., 2008.

Kevin, W., Brundage, M., Dengler, P., Gabriel, J., Hoskinson, A., Kay, M., Professional XML Databases, Wrox Press, 2000.

Hugh E. W., Lane, D., Web Database Applications with PHP & MySQL, O’Reilly, 2002.

E. Bozsak, M. Ehrig, S. Handschuh, A. Hotho, Al. Maedche, B. Motik, D. Oberle, Ch. Schmitz, St. Staab, L. Stojanovic, N. Stojanovic, R. Studer, G. Stumme, Y. Sure, J. Tane, R. Volz, V. Zacharias, KAON - Towards a large scale Semantic Web, Proc. of the 3rd Intl. Conf. on E-Commerce and Web Technologies (EC-Web 2002), 2002, pp. 304-313.

L. Tâmbulea, H. F. Pop, A formal approach of web sites management, Proceedings of the Symposium $Zilele Academice Clujene$, Faculty of Mathematics and Computer Science, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, June 2006, p. 66-72.

Stig Sæther Bakken, Alexander Aulbach, Egon Schmid, Jim Winstead, Lars Torben Wilson, Rasmus Lerdorf, Andrei Zmievski, Jouni Ahto, PHP Manual, http://www.php.net.

PhpWebSite project, Appalachian State University, 2004-2006, http://phpwebsite.appstate.edu.

Manual for the MySQL Database System, Version 5.0, http://www.mysql.com/.

SPARQL Services, http://sparql.org/

RDF documents, http://pingthesemanticweb.com/

RDF Data Access and Data Management (2008), http://docs.openlinksw.com/virtuoso/rdfandsparql.html
Evaluare
1. Construirea unei pagini personale. In pagina se vor include, cel putin: o imagine, un fisier de sunet, un obiect (fisier flash, film, etc.), o legatura spre un fisier $.rtf$ cu un curiculum vitae, o lista de adrese externe (corespunzatoare unei anumite teme), o lista de domenii de interes. De la pagina principala trebuie sa se ajunga la cel putin inca trei pagini personale.
2. Realizarea unui referat (format html) cu un subiect inrudit cu tematica disciplinei (tematica referatului se va stabili de comun acord cu indrumatorul). Referatul va contine:
o O prezentare a subiectului,
o O descriere a rezultatelor obtinute,
o O lista bibliografica (link-uri, documentatie, carti, articole).
3. Crearea unei aplicatii, utilizabila in internet, care gestioneaza o baza de date. Tema se va stabili de comun acord cu indrumatorul. Aplicatia va fi insotita si de o documentatie. Textul sursa pentru aplicatie va fi arhivat si se va avea acces la arhiva din pagina aplicatiei.
4. Prezenta la activitatile de laborator si rezolvarea la timp a problemelor de laborator.
5. Rezolvarea unei probleme in ziua de examen (din sesiune) legata de tematica de la curs (gestiunea unei baze de date mysql sau mdb in php si .net) si de punctul 3 de mai sus.
Ponderea fiecarei componente in calculul notei finale este de 20%.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline