Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MA263 Grupuri abeliene (2)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. BREAZ Simion Sorin,  bodomath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. CALUGAREANU Grigore,  calumath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunostiinte de baza privitoare la divizibilitate, puritate subgrupuri de baza, invariantii Ulm-Kaplansky.
Continutul
1. Divizibilitate. Proprietati elementare. Grupuri injective. Teorema de structura.Subgrupul Frattini.
2. Puritate. Elemente pure in latici. Proprietati elementare. Subgrupuri pure marginite. Indecompozabile.
3. Subgrupuri de baza. Existenta, izomorfie.
4. Teorema lui Ulm. Invariantii Ulm-Kaplansky.
Bibliografie
1. L. FUCHS: Infinite Abelian Groups, vol.1, Academic Press, 1970.
2. G. CALUGAREANU: Introducere laticiala in teoria grupurilor abeliene, Editura Expert, 1994.
3. G. CALUGAREANU, S. BREAZ, C. MODOI, C. PELEA, D. VALCAN: Exercises in abelian group theory, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 2003
4. J.J. ROTMAN: An introduction to the theory of groups. Fourth edition. Springer-Verlag, New York, 1995.
5. J.L. ALPERIN, R.B. BELL: Groups and representations. Springer-Verlag, New York, 1995.
Evaluare
Un examen final (E), un test din activitatea de la seminar (T) si un referat (R). Examenul va evalua cunostintele teoretice acumulate in intreaga perioada si abilitatile practice dobandite in ultimele 4 seminarii. Testul va evalua constintele dabendite la
seminar in primele 10 saptamani si va contine exercitii si probleme. Conditia necesara (nu suficienta) de promovare este ca nota de la examen sa fie cel putin 5.
Nota finala=50%E + 25%T + 25%R.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline