Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2007/2008

Specializarea Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC401 Procese stochastice aplicate in informatica
2+2+0
E
8 cr.
MI372 Optimizarea resurselor intr-un sistem de operare
2+2+0
E
8 cr.
MI373 Instruire automata
2+2+0
E
7 cr.
MI377 Programare evolutiva
2+2+0
E
7 cr.
TOTAL
8+8+0=16
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI374 Programare in .NET bazata pe componente
2+2+0
E
8 cr.
MI375 Metode combinatorice in retele de calculatoare
2+2+0
E
8 cr.
MI376 Optimizarea interogarii bazelor de date distribuite
2+2+0
E
7 cr.
MA265 Teoria codurilor
2+2+0
E
7 cr.
TOTAL
8+8+0=16
 
30 cr.