Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2007/2008

Specializarea Matematică Computatională - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC265 Procese stochastice
2+2+0
E
9 cr.
MG263 Geometrie computaţională
2+2+0
E
9 cr.
MM275 Mecanică computaţională (în limba engleză)
2+2+0
E
9 cr.
MV031 Proiect (1)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO265 Combinatorică algoritmică
2+2+0
E
9 cr.
MA265 Teoria codurilor
2+2+0
E
9 cr.
MO264 Teoria jocurilor (in limba engleza)
2+2+0
E
9 cr.
MV032 Proiect (2)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.