Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MV042 Proiect (2)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
2
0+0+3
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea proiectului, studenţii trebuie să:
a) fie capabili să realizeze o aplicaţie Web distribuită şi bazată pe componente
b) îndeplinească oricare dintre profesiile specifice dezvoltării bazate pe componente
c) aibă deprinderi de folosire a tehnologiilor Java şi/sau .NET pentru dezvoltarea de aplicaţii folosind componente soft.
Continutul
1. Aspecte organizatorice.
1.1. Începutul dezvoltarii unei aplicatii distribuite.
1.2. Definirea problemei de rezolvat.
1.3. Planul preliminar al proiectului soft
2. Specificarea cerinţelor şi alegerea tehnologiilor
2.1. Colectarea cerinţelor
2.2. Specificarea cerinţelor
2.3. Alegerea instrumentelor de dezvoltare şi a tehnologiilor
3. Modelarea domeniului problemei.
3.1. Obiecte (entităţi) specifice aplicaţiei
3.2. Procese specifice aplicaţiei
3.3. Modelul cazurilor de utilizare esenţiale
4. Proiectarea arhitecturii aplicaţiei.
4.1. Nivele de arhitectură
4.2. Nivelul de persistenţă
4.3. Nivelul de prelucrare
4.4. Nivelul de prezentare şi interacţiune cu utilizatorul
5. Realizarea componentelor server.
5.1. Componente specifice domeniului problemei
5.2. Componente de acces la datele persistente
5.3. Componente de administrare
5.4. Componente auxiliare
6. Realizarea componentelor client.
6.1. Componente de prezentare
6.2. Şabloane de prezentare
6.3. Gestiunea navigării
7. Validarea şi verificarea aplicaţiei.
7.1. Teste de funcţionalitate
7.2. Teste de stres
7.3. Recuperarea diu situaţii de avarie
8. Distribuirea si instalarea aplicaţiei
8.1. Livrarea aplicaţiei
8.2. Realizarea documentaţiei
8.3. Instruirea utilizatorilor
9. Aplicaţia în execuţie.
9.1. Aspecte de exploatare şi administrare
9.2. Aspecte de întreţinere
9.3. Înregistrarea reacţiei utilizatorilor
Bibliografie
1. Enterprise JavaBeans 3 Specification, Sun Microsystems, http://java.sun.com/products/ejb/docs.html
2. Java Enterprise Edition, Sun Microsystems., 1999. http://java.sun.com/javaee/index.jsp
3. Matena, V et al., Applying Enterprise JavaBeans 2.1: Component-Based Development for the J2EE Platform, Addison-Wesley, The Java Series, 2003.
4. Ed Roman et al., Mastering Enterprise JavaBeans 3rd ed., Wiley, 2005. (free pdf version available at http://www.theserverside.com/tt/books/wiley/masteringEJB/)
5. Enterprise Solution Patterns using Microsoft .NET, Microsoft Patterns and Practices Home, http://msdn.microsoft.com/practices/.
6. Application Architecture for ,NET. Designing Applications and Services, Microsoft Patterns and Practices Home, http://msdn.microsoft.com/practices/.
Evaluare
Forma de examinare este colocviul. În ultimele două săptamâni ale semestrului, fiecare student va face o demonstraţie cu proiectul realizat.
Nota finală va fi formată din (1 punct din oficiu):
a) Prezenţa de la laborator: 1 pct
b) Funcţionalitate: 2 pct.
c) Prezentare 2 pct.
d) Documentaţie 2 pct.
e) Gradul de complex a soluţiei 2 pct
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline