Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MV041 Proiect (1)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
1
0+0+3
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal, C++ sau Java), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp

Continutul
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
Evaluare
Pentru fiecare etapa din procesul de realizare a unui produs soft se acorda o nota ce tine seama si de respectarea termenului de predare. Pentru fiecare saptamana intarziere se scade un punct din nota acordata pentru calitatea lucrarii. Media finala este media notelor acordate.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline