Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MO266 Capitole speciale de matematica moderna (1)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
1
2+1+0
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
1
2+1+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. ANISIU Valeriu,  anisiumath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
1. M. FABIAN, P. HABALA et al.: Functional analysis and infinite dimensional geometry. Springer 2000
2. T. PRECUPANU: Spatii liniare topologice si elemente de analiza convexa. Ed. Academiei, Bucuresti 1992
3. G. SIRETCHI: Analiza functionala. Univ. Bucuresti 1982
4. G. SIRETCHI: Spatii concrete in analiza functionala. Univ. Bucuresti 1982
5. Y. BENYAMINI, J. LINDENSTRAUSS: Geometric nonlinear functional analysis. AMS 2000
6. R.R. PHELPS: Convex Functions, Monotone Operators and Differentiability. 2nd edition. Lecture Notes in Mathematics No 1364. Springer-Verlag 1993.
Evaluare
Referate si lucrare finala
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline