Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMM0007 Astronomie computaţională
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu maghiară
6
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SZENKOVITS Ferenc,  fszenkomath.ubbcluj.ro
Obiective
Studenţii se vor familiariza cu cunoştinţele fundamentale ale astronomiei prin metode orientate spre modelare algoritmică aplicabilă în prelucrare automatizată.
Studenţii vor putea învăţa metodele de realizare a unor programe computaţionale dedicate fenemenelor astronomice fundammentale.
Continutul
1. Sisteme de coordonate: Calendarul şi data Juliană; Coordonate ecliptice şi ecuatoriale; Precesie; Coordonate geocentrice şi orbita Soarelui
2. Calcularea timpului răsăritului şi apusului: Sistemul horizontal al observatorului; Soarele şi Luna; Timpul sideral şi unghiul orar; Timpul universal şi timpul efemeridelor; Paralaxa şi refracţia; Timpul răsăritului şi al apusului
3. Orbite cometare: Forma şi orientarea orbitelor; Poziţia pe orbită; Ecuaţia lui Kepler; Orbite aproape parabolice; Vectori Gaussiani; Timpul luminii
4. Perturbaţii speciale: Ecuaţiile mişcării; Coordonate planetare; Integrare numerică; Elemente osculatoare
5. Orbite planetare: Dezvoltări în serii ale problemei lui Kepler; Termeni perturbatori; Studiul numeric al seriilor; Coordonate aparente şi astrometrice
6. Efemeride fizice ale planetelor: Rotaţie; Condiţii de iluminare
7. Orbita Lunii: Descrierea generală a orbitei lunare; Teoria Lunii a lui Brown; Aproximarea Chebyshev
8. Eclipse solare: Fazele lunii şi eclipsele; Geometria unei eclipse; Coordonate geografice şi turtirea Pământului; Durata unei eclipse; Coordonate solare şi lunare; Circumstanţe locale
9. Ocultaţii stelare: Poziţii aparente; Conjuncţie geocentrică; Planul fundamental; Dispariţie şi reapariţie
10. Determinarea orbitelor: Determinarea orbitelor din doi vectori de poziţie; Metoda simplificată a lui Gauss; Metoda gaussiană cuprinzătoare
Bibliografie

1. FREEDMAN R.A.,KAUFMANN W.J. : Universe, New-York, 2002.
2. MENZEL, D.H. : Csillagaszat (trad. din engleza), Budapest, 1980.
3. MONTENBURK, O. , PFLEGER, T. : Asronomy on the personal computer, Springer, 2002.
3. PAL, A., POP, V., URECHE, V. : Astronomie, Culegere de probleme, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 1998
4. PAL, A., URECHE, V. : Astronomie, Bucuresti, 1983.
5. SHU, F.H. : The Physical Universe. An Introduction to Astronomy, University Science Books, 1982.
6. URECHE, V.: Universul Vol. I Astronomie, Cluj-Napoca, 1982. Universul Vol. II Astrofizica, Cluj-Napoca, 1987.
7. UNSOLD, A., BASCHEK, B : Der neue Kosmos, Springer, 2002.
8. POP, V. POP, D. : Trigonometrie plana si trigonometrie sferica, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 2003.
9. WEIGERT, C.- WENDKLER, H.: Astronomie und Astrophysik, VCH Verlagsgeselschaft mbH, 1996
Evaluare
La stabilirea notei finale contribuie: activitatea la seminar (10%), lucrari practice (20%), examenul oral la sfarsitul semestrului (70%).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline