Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MML0012 Baze Groebner şi demonstrarea automată a teoremelor de geometrie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară
4
2+2+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
2+2+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. SZANTO Csaba Lehel,  szantomath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline