Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MML0010 Teoria lui Galois a ecuaţiilor algebrice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu maghiară
6
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. MARCUS Andrei,  marcusmath.ubbcluj.ro
Obiective
O introducere in teoria lui Galois. Studiul notiunilor si rezultatelor de baza din teoria algebrelor universale, aplicarea acestora la structurile algebrice studiate in semestrele anterioare si completarea cunostintelor despre acestea.
Continutul
Teoria lui Galois. Extinderi separabile si extinderi normale. Grupul lui Galois. Corpuri finite. Teorema lui Wedderburn. Determinarea corpurilor finite. Determinarea subcorpurilor unui corp finit. Grupuri resolubile. Caracterizarea ecuatiilor rezolvabile prin radicali. Corpuri algebric inchise. Algebre universale. Operatii n-are si algebre universale. Omomorfisme. Parti stabile, subalgebre. Laticea subalgebrelor, subalgebra generata. Cazuri particulare: subsemigrup generat, subinel generat, submodul generat. Sisteme si operatori de inchidere. Sisteme si operatori de inchidere algebrice. Produse directe de algebre universale. Relatii omomorfe. Congruente algebrice cit. Laticea congruentelor. Legatura dintre congruentele unui grup si subgrupurile normale. Legatura dintre congruentele unui inel si idealele sale. Factorizarea unui omomorfism printr-un omomorfism surjectiv. Factorizarea unui omomorfism printr-un omomorfism injectiv. Teoremele de izomorfism pentru algebre universale si deducerea din acestea a teoremelor de izomorfism pentru grupuri si pentru inele.
Bibliografie
1. PURDEA I., PIC GH., Tratat de algebra moderna, Vol.I, Ed. Acad.,1978.
2. PURDEA I.,Tratat de algebra moderna, vol.II, Ed.Acad.,1982.
3. ION I.D., RADU N., Algebra, Ed. Did. si Ped., 1990.
Evaluare
Examen oral.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline