Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMG0010 Geometrie proiectivă
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu maghiară
5
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
5
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. VARGA Csaba Gyorgy,  csvargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Acest curs reprezinta o introducere în geometria proiectiva sintetică şi diferenţială. Coursul cuprinde următoarele: raportul anarmonic, omografie, proiecţii, afinitate, asemănare şi principiul dualităţii. Partea analitică conţine următoarele capitole: coordonate omogene, reprezentarea analitică a aplicaţiilor proiective, grupul proiectiv , geometrie ataşată unui grup şi teoria geometrică a ecuaţiilor algebrice.
Continutul
I. Studiu sintetic
1. Raportul anarmonic
2. Omografie
3. Proiecţii
4. Proiectivitate
5. Afinitate
6. Asemănare
7. Principiul dualităţii
II. Studiu analitic
1. Coordonate omogene
2. Reprezentarea analitică a aplicaţiilor continue
3. Forme pătratice
4. Grupul proiectiv
5. Geometria ataşată unui grup
Bibliografie
1. VASIU A. -VASIU ANGELA, Geometrie proiectiva si structuri algebrice, 1998
2. HYGHENS D.-PIPER F., Projective planes, Springer Verlag, New-York, Heidelberg, Berlin, 1973
3. ANDRICA, D.-VARGA, CS.- VACARETU, D., Teme de geometrie, Ed. Promedia-Plus, Cluj-Napoca, 1997
4. MIHAILEANU N. N., Elemente de geometrie proiectiva, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1966
5. COXETER, H.S.M., A geometriak alapjai, Muszaki Konyvkiado, Budapest, 1973.
6. KEREKJARTO, BELA, Les Fondements de la Geometrie, Akademia Kiado, 1966.


Evaluare
30% din nota finala activitate din timpul anului
70% din nota finala lucrare scrisa
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline