Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA0008 Cercetare operaţională
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
6
2+2+0
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
6
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. POPOVICI Nicolae,  popovicimath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BRECKNER Brigitte Erika,  brigittemath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. FINTA Zoltan,  fzoltanmath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea unei introduceri in problematica cercetarii operationale si a unor metode de rezolvare matematica a anumitor clase de probleme de optimizare.
Continutul
Problematica cercetarii operationale; modele interdisciplinare. Elemente de analiza convexa in spatiul euclidian n-dimensional; caracterizari ale functiilor convexe si generalizat convexe. Probleme de optimizare cu sau fara restrictii; proprietati ale punctelor de minim ale functiilor convexe; conditii necesare si conditii suficiente de optimalitate; teoreme de punct-sa; teoreme de dualitate. Metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare liniara si neliniara: metoda Simplex, metoda hiperplanelor de sectiune, metoda functiilor de penalizare si metoda functiilor-bariera. Elemente de teoria jocurilor; rezolvarea jocurilor matriceale prin reducere la probleme de optimizare liniara.
Bibliografie
1. BOYD, S., VANDENBERGHE, L.: Convex optimization. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
2. BRECKNER, B.E., POPOVICI, N.: Probleme de analiza convexa in R^n. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003.
3. BRECKNER, W.W.: Cercetare operationala. Cluj-Napoca, Universitatea "Babes-Bolyai", Fac. de Matematica, 1981.
4. BRECKNER, W.W., DUCA, D.: Culegere de probleme de cercetare operationala. Cluj-Napoca, Universitatea, Fac. de Matematica, 1983.
5. DOMSCHKE, W., DREXL, A.: Einfuhrung in Operations Research. 3. Aufl. Berlin, Springer-Verlag, 1995.
6. DOMSCHKE, W., DREXL, A., SCHILDT, B., SCHOLL, A., VOSS, S.: Uebungsbuch Operations Research. 2. Aufl. Berlin, Springer-Verlag, 1997.
7. PREKOPA, A.: Linearis programozas. Bolyai Tarsulat, Budapest, 1968.
Evaluare
Evaluare continua (20% din nota finala), examen scris si oral (80% din nota finala)
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline