Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0008 Calcul evolutiv
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
Informatică - în limba engleză
5
2+0+2
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
5
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru,  ddumitrcs.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea principalelor modele , tehnici si algoritmi privind Calculul evolutiv
Aplicarea acestor modele si tehnici pentru rezolvarea unor probleme tipice NP-dificile
Continutul
Sunt prezentati operatorii de selectie si de cautare ( recombinare si mutatie)pentru codicarea binara si pentru codificarea reala.
Se indica principalele domenii de aplicare ale algoritmilor evolutivi.

1. Algoritmi genetici
2. Operatorul de selectie
3. Operatorul de cautare
4. Modele de populatii
5. Setarea parametrilor
6. Strategii evolutive
7. Programare evolutiva
8. Algoritmi genetici pentru probleme de optimizare
Bibliografie
DUMITRESCU,D.,B Lazzerini,Evolutionary Computation, CRC Press, New York, Boca Raton, 2000
DUMITRESCU,D.,B Lazzerini,Fuzzy Sets and treir Application in Training and Clustering , CRC Press, New York, Boca Raton, 2000
DUMITRESCU, D.,Principiile Inteligentei artificiale, Editura Albastra, Cluj,2000.
DUMITRESCU, D.,Principiile teoriei clasificarii, Editura Academiei, Bucuresti,2000.
DUMITRESCU, D.,Algoritmi genetici si strategii evolutive. Aplicatii in Inteligenta Artificiala, Editura Albastra, Cluj,2000.
DUMITRESCU, D., Inteligenta artificiala, Univ. "Babes-Bolyai", 1995.
GOLDBERG, D. E., Genetic Algorithm. Addison-Wesley, Reading, 1989.
MICHALEWICZ, Z., Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer, Berlin, 1992.
Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de cunoastere si intelegere a domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a stabili anumite conexiuni si de a utiliza cunostintele in rezolvarea unor probleme.
Verificarea cunostintelor se face prin evaluarea unui proiect individual, activitatii in timpul semestrului si prezentarilor facute. Fiecare student va primi cate o nota pentru fiecare activitate. Nota finala va fi media notelor.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline