Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH0002 Baze de date
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
3
2+1+2
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
5
2+1+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon,  leoncs.ubbcluj.ro
Conf. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea,  tzutzucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela,  gabitrcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. CÂMPAN Alina,  alinacs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea conceptelor generale privind bazele de date.
2. Cunoasterea modelelor de descriere a datelor, in special al modelului relational.
3. Gestiunea bazelor de date in Visual Basic.
Continutul
1. Conceptele bazelor de date.
2. Arhitectura sistemelor de gestiune a bazelor de date.
3. Modelul relational de organizare a bazelor de date. Dependente functionale intr-o relatie.
4. Interogarea bazelor de date relationale cu algebra relationala si calculul relational.
5. Gestiunea bazelor de date cu limbajul SQL.
6. Protectia si securitatea bazelor de date.
7. Baze de date de obiecte si obiect-relationale.
8. Metode de acces la bazele de date din medii vizuale.
9. Generatoare de rapoarte.
10. Structura fizica a bazelor de date. Structura fisierelor. Organizarea fisierelor. Organizarea secventiala. Organizarea secvential-indexata. Memorarea fisierului sub forma unui arbore binar. Memorarea fisierului sub forma unui 2-3 arbore. Memorarea fisierului sub forma unui B-arbore. Organizarea directa. Regasirea dupa valorile mai multor atribute. Organizarile multiindexata, multilista si inversata.
Bibliografie
1. AHO, A., HOPCROFT, J., ULLMAN, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. BÂSCA, O., Baze de date. Editura All, Bucuresti 1997.
3. DATE, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
4. HELMAN, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. KORTH, H.F., SILBERSCHATZ, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Microsoft Visual Basic 6.0. Ghidul programatorului. Editura Teora, Bucuresti 1998.
7. RAMAKRISHNAN, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
8. TAMBULEA, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2003.
Evaluare
Activitatea de la seminar, laborator si o proba practica va avea fiecare ponderea de 50% din nota finala. Examenul din sesiune va fi scris si va avea ponderea de 50%.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline