Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0018 Programare Windows
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară
5
2+0+2
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
5
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. DARVAY Zsolt,  darvaycs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea structurii si modului de functionare a sistemelor din familia Microsoft Windows; Cunoasterea elementelor fundamentale ale Win32 API; Formarea capacitatii de a realiza aplicatii folosind mediul Visual C++
Continutul
1. Resurse pentru programare sub Windows
2. Trecere in revista a sistemului de operare Windows
3. Trecere in reviosta a Win32 API
4. Trecere in revista a Microsoft Foundation Classes
5. Exemple de aplicatii Windows scrise in Win32 API
6. Clase de fereastra si gestiunea ferestrelor
7. Controale de tip fereastra descendent
8. Gestiunea mesajelor
9. Grafica sub Windows: Contexte de dispozitiv
10. Gestiunea resurselor
11. Gestiunea intrarilor: tastatura, mouse, timer
12. Biblioteci cu legare dinamica
13. Registry si fisiere de initializare
14. Alte elemente de grafica sub Windows
Bibliografie
1. PETZOLD C., Programming Windows, Microsoft Press, 1998
2. ORDEAN M., Programarea aplicatiilor C sub Windows, Editura Microinformatica, 1996
3. TOTH V., Visual C++ Unleashed, Sams Publishing, 1996
4. GREGORY K., Special Edition Using Visual C++ 6, Pearson, 1998
5. KING A., Inside Windows 95, Microsoft Press, 1994
7. CALVERT C., Teach Yourself Windows Programming in 21 Days, SAMS Publishing, 1993
8. HOULETTE F. et al, Insider's Guide to Windows 95 Programming, Que Corporation, 1995
9. * * *, Documentatii ale sistemelor Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP
10. * * *, Documentatii ale produselor Microsoft Visual C++, Borland Delphi
11. * * *, Documentatii ale produselor: gcc, mingw, cygwin
Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de cunoastere si intelegere a domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a stabili anumite conexiuni si de a utiliza cunostintele in rezolvarea unor probleme. Accesul la examen este conditionat de predarea lucrarilor de laborator. Nota finala va avea in vedere activitatea de laborator si lucrarea scrisa, astfel: 30% activitatea de la laborator (frecventa, respectarea termenelor de predare, etc; calitatea lucrarilor de laborator, documentatiilor, etc.); 70% teste scrise si examen scris in sesiunea de examene.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline