Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0008 Proiect colectiv
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
4
0+0+2
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
6
0+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon,  leoncs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea,  tzutzucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. CSATO Lehel,  csatolcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. CÂMPAN Alina,  alinacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela,  gabitrcs.ubbcluj.ro
Obiective
Fixarea deprinderilor de realizare in grup a unui produs program si realizarea unei documentaţii.
Continutul
- Realizarea unui produs program de un grup de studenti
- Elaborarea documentaţiilor necesare
Bibliografie
1. M.Frentiu, I.Lazăr, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini.
2. M.Frentiu, I.Lazăr, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
3. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.
Evaluare
Evaluarea va consta din urmărirea şi notarea activităţilor săptămânale, cu predarea la timp a fiecărui componente şi elaborarea documentaţiei. In ultima saptamana se va preda aplicatia realizata.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline