Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0006 Proiect individual
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
3
0+0+1
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
4
0+0+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile,  percs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. IONESCU Clara,  claracs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela,  gabitrcs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal sau C++ ), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp
Continutul
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
1. M. Frenţiu, H. F. Pop, G. Serban, Programming Fundamentals, Cluj University Press, 2006, 234 pag.
1. M. Frentiu, I. Lazar, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pag.
2. M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pag.
3. M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean, Programare Pascal, Ed. Presa Universitara, Univ. $Babes- Bolyai$ Cluj-Napoca, 1998, 392 pag.
4. I. Lupea, M. Lupea, Limbajul C. Teorie şi aplicaţii. Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca 1998.
5. M. Frentiu, Verificarea corectitudinii programelor, Ed.Univ. Petru-Maior, Tg.Mureş, 2001.
Evaluare
Notarea va fi făcută pentru toate etapele prevăzute în tabel, nota activităţii din timpul semestrului fiind media lor (nota A). Etapa nepredată va fi notată cu 1. În cazul nepredării la timp a unei etape, din nota acordată se va scădea numărul de săptămâni de întârziere.

Pentru corectitudinea şi completitudinea produsului, la validarea lui, se va acorda o a doua notă (nota V). Această notă va ţine seama şi de documentaţia realizată şi de concordanţa dintre produsul final şi cele scrise în documente.

In ultima săptămână fiecare student va preda documentaţia realizată. Documentaţia scrisă pe durata realizării programului, împreună cu textul sursă şi documentaţia de utilizare ambele în format electronic, vor fi predate şefului de disciplină (menţionat la începutul acestui material) şi vor fi notate (nota D). Nu se acceptă întârzieri, lipsa documentaţiei ducând la nepromovarea disciplinei. Notele de nepromovare pe acest motiv vor fi trecute la decanat în prima zi a sesiunii!

Nota finală va fi acordată după regula: Nota finală =(A + V + D)/3
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline