Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară
6
2+0+2
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. ROBU Judit,  robucs.ubbcluj.ro
Obiective
Să familiarizeze studenţii cu unele probleme care apar în activitatea unui inginer de sistem, să clarifice noţiuni practice care nu au fost incluse în cursurile de bază.
Continutul
- alegerea configuraţiei calculatoarelor (compararea diferitelor microprocesoare, arhitectura RISC, tipuri de memorii, hard-discuri, avantaje Raid, etc.)
- sisteme de fişiere (DOS, NTFS, ext2, ext3, jurnalizare)
- protocoale
- reţele (samba, proxy, firewall, etc.)
- pagini web (Java Script, php, servlet, applet, securitate, estetică)
Bibliografie
Evaluare
Se notează elaborarea şi prezentarea unor referate legate de tematică.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline