Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC0004 Sisteme distribuite
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
5
2+0+2
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
5
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. MOLDOVAN Grigor,  moldovancs.ubbcluj.ro
Obiective
1) Obtinerea unei viziuni teoretice, de ansamblu, asupra sistemelor distribuite.
2) Prezentarea unor modele teoretice pentru sisteme distribuite
Continutul
1. Conceptul de sistem, clasificari
2. Sisteme distribuite, definitie, caracteristici
3. Topologii de sisteme distribuite
4. Modele de sisteme distribuite bazate pe teoria grafelor
5. Comunicatii si probleme de rutaj in SD
6. Probleme de optimizare in SD, algoritmi
7. Modele de SD probabilistice
Bibliografie
1. COULOURIS G., DOLLIMORE J., KINDBERG T., : "Distributed Systems. Concepts and design.", Pearson Education Limited 2001
2. F.PAUNESCU, F., D.P. GOLESTEANU: "Sisteme cu prelucrare distribuita si aplicatiile lor.", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1993
3. MOLDOVAN GR.: "Bazele informaticii II.", Univ."Babes-Bolyai",Cluj-Napoca, 1985
4. MOLDOVAN GR., ILIE RAP: "Files d'attente dans des systemes distribuees des services.", Studia univ. "Babes-Bolyai", Math. vol.37, f.3,1992
Evaluare
Nota finala este media obtinuta din:
- nota data pe baza prezentarii unui referat
- nota data ca urmare a aprecierii de la discutia finala din cadrul colocviului.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline