Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI368 Modelarea softului - noi tendinte, concepte, tehnologii si instrumente
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Metode formale în programare - în limba engleză
2
2+2+1
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. CHIOREAN Ioan Danut,  chioreancs.ubbcluj.ro
Obiective
- Sa prezinte studentilor noi concepte, tendinte si tehnici utilizate in realizarea softului.

- Sa prezinte rolul modelarii, metamodelarii si a programarii cu ajutorul modelelor.

- Sa explice necesitatea aparitiei acestor tendinte exemplificand prin intermediul unor probleme, aspecte ale dezvoltarii softului care pot fi rezolvate prin aplicarea noilor tehnici.

- Sa evidentieze avantajele obtinute prin utilizarea noilor tehnologii si instrumente in raport cu tehnologiile si instrumentele clasice (in perioada 1980-2000).

- Sa stimuleze participarea studentilor la extinderea si dezvoltarea noilor concepte, dincolo de intelegerea si utlizarea lor.
Continutul
1. Rolul si locul modelarii in noile tendinte in realizarea softului

2. Anatomia limbajelor de modelare

3. Rolul, locul si utilizarea limbajelor pentru specificarea constrangerilor in
cadrul limbajelor de de modelare

4. Meta Object Facility (MOF)
a. metadate si gestiunea lor
b. XMI standard pentru transferul diferitelor modele MOF
c. repository-uri MOF based: UML, CWM, JMI, etc.
d. limbaje specifice unor domenii de aplicatii (Domain Specific Languages) DSL

5. Modelarea la diferite nivele de abstractizare
a. Modele independente de platforma (Platform Independent Models) PIM
b. Modele dependente de platforma (Platform Specific Models) PSM

6. Model Driven Architecture (MDA) si Model Driven Engineering (MDE)

7. Utilizarea aspectelor in modelare (Aspect Oriented Modeling) AOM

8. Transformarea modelelor
a. Generarea automata a codului
b. Sincronizarea model-cod - Round Trip Engineering

9. Instrumente care sprijina aplicarea MDA - studii de caz
Bibliografie
1. David S. Frankel - Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing - Wiley Publishing 2003

2. Anneke Kleppe, Jos Warmer, Wim Bast - MDA Explained: The Model Driven Architecture -Practice and Promise - Addison Wesley 2003

3. Jos Warmer, Anneke Kleppe - The Object Constraint Language: Getting Your Models Ready for MDA, Second Edition - Addison Wesley 2003

4. Jack Greenfield, Keith Short, Steve Cook, Stuart Kent, John Crupi - Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools - Wiley Publishing 2004

5. Jim Arlow, Ila Neustadt - Enterprise Patterns and MDA : Building Better Software with Archetype Patterns and UML - Addison Wesley 2004

6. Clark T., Evans A., Sammut P., and Willans J., Applied Metamodeling - a Foundation for Language Driven Development, beta version (0.1), Xactium, 2004.

7. Thomas Kuhne - Matters on (Meta-) Modeling - Software and Systems Modeling - Springer - Volume 5, Number 4 / December, 2006 - pp. 369-385

8. [OMG] - Meta-Object Facility Specification - Version 2.0 - http://www.omg.org/cgi-bin/doc?formal/2006-01-01

9. [OMG] - MOF 2.0/ XMI Mapping Specification, v. 2.1 - http://www.omg.org/cgi-bin/doc?formal/2005-09-01

10. [OCLE] - Object Constraint Language Environment - http://lci.cs.ubbcluj/ro/ocle
Evaluare
Fiecare student va primi cate o nota pentru: referatul intocmit, proiectul realizat
si pentru examen. Nota finala va calculata ca medie aritmetica a celor trei note
mentionate anterior.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline