Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI364 Metrici soft
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. FRENTIU Militon,  mfrentiucs.ubbcluj.ro
Obiective
Sa predea studentilor conceptele folosite ca metrici soft.
Sa formeze deprinderi practice pentru imbunatatirea proceselor soft.
Sa formeze deprinderi de prezicere a costului si timpului necesare realizarii unui produs program si sa poata evalua calitatile unui program.
Continutul
1. Conceptul de "masura"
2. Notiuni fundamentale despre metricile soft
3. Validarea metricilor soft.
4. Masurarea atributelor proceselor soft
5. Prognoza pentru proiectele soft
6. Masurarea atributelor (interne si externe)
7. Masurarea productivitatii
8. Masurarea resurselor
Bibliografie
1. BOEHM B. et all, Cost Models for Future Software Life Cycle Processes: COCOMO 2.0, U.S.Center for Software Engineering.
2. FENTON N.E., Software Metrics. A Rigorous Approach, International Thompson Computer Press, 1995
3. FENTON N.E.,Software Measurement: A Necessary Scientific Basis, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol.30 (1994), no.3, pp.199-206.
4. HOGAN J., An Analysis of OO Software Metrics, http://www.citseer.nj.nec.com/370357.html
5. ****, Statistical software engineering, Panel on Statistical Methods, National Research Council, 1996, 84 pp., http://www.nap.edu/readingroom/statsoft
Evaluare
O nota (W) se da pentru lucrarea scrisa in ziua examenului. A doua nota (A) se da pentru activitatea de la seminar si laborator. Fiecare student va realiza un proiect in timpul semestrului si va prezenta un referat in cadrul seminarului. Rezultatul final va fi media aritmetica a celor doua note.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline