Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI363 Metode de dezvoltare bazată pe componente
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului, studenţii trebuie să:
a) aibă cunoştinţe despre particularităţile dezvoltării componentelor şi sistemelor bazate pe componente
b) cunoască profesiile specifice dezvoltării de soft bazate pe componente
c) cunoască aspecte de bază despre modelarea proceselor organizaţionale
d) aibă deprinderi de folosire a tehnologiilor actuale la dezvoltarea de sisteme soft bazate pe componente
Continutul
1. Introducere
1.1 Epoca Internet.
1.2 e-Business
1.3 Importanţa dezvoltării bazate pe componente pentru e-Business
1.4 Componente soft specifice aplicaţiei

2 Influenţa tehnologiei informaţiei asupra organizaţiilor
2.1 Introducere
2.2 Îmbunătăţirea proceselor de e-Business
2.3 Schimbări produse de e-Business în organizaţii

3 Arhitecturi soft bazate pe componente
3.1 Introducere
3.2 Programarea bazată pe interfeţe
3.3 Anatomia proceselor organizaţionale
3.4 Dimensiunile arhitecturilor bazate pe componente

4 Modelarea proceselor
4.1 Introducere
4.2 Procesul de dezvoltare a sistemelor soft bazate pe componente
4.3 Concepte şi principii ale dezvoltării bazate pe componente
4.4. Modelarea organizaţiei: concepte şi notaţii
4.5. Modelarea tipurilor: concepte şi notaţii

5 Dezvoltarea sistemelor soft bazate pe componente
5.1 Introducere
5.2 Modelarea cazurilor de utilizare: concepte şi notaţii
5.3 Modelarea arhitecturii de componente: concepte şi notaţii
5.4 Modelarea colaborărilor: concepte şi notaţii
5.5 Specificarea interfeţelor: concepte şi notaţii

6 Organizarea echipei de cercetare
6.1 Introducere
6.2 Echipe tradiţionale vs echipe virtuale
6.3 Roluri pentru soluţia e-Business
6.4 Roluri pentru dezvoltarea componentelor
6.5 Roluri pentru alinierea organizaţiei la IT
6.6 Modele de organizaţii

Fiecare curs are o durată de două ore, materialul fiind expus sub forma unor prezentări Powerpoint, disponibile în directorul cursului de pe serverul Win. Studenţii sunt încurajaţi să citească materialul de curs în avans.

Activităţi de seminar
Seminariile 1 şi 2 vor fi dedicate trecerii în revistă a surselor de informaţie disponibile pe Internet şi planificării tematicii seminariilor următoare. Seminariile de la 3 la 11 vor consta în prezentarea de referate de către studenţi, iar în seminariile de la 12 la 14 se vor prezenta mini-proiectele realizate.
Bibliografie
1. P. Allen, Realizing eBusiness with Components, Addison-Wesley Professional, 2001.
2. P. Clements et al., Documenting Software Architectures: Views and Beyond, Addison-Wesley, 2002
3. I. Crnovich and M. Larsson (eds), Building Reliable Component-Based Software Systems, Artech, 2002.
4. C. Szyperski et al., Component Software. Beyond Object-Oriented Programming, 2nd ed., Addison-Wesley, 2002
Evaluare
Nota finală va reflecta activitatea de seminar/laborator, calitatea proiectului realizat şi rezultatul la examenul scris. Se acordă (pe o scală de notare cu 10 puncte):
1p din oficiu
1p prezenta la seminar/laborator
2p proiectul realizat
2p referatul prezentat.
4p examenul scris
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline