Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI362 Comunicaţii multimedia şi învăţământ la distanţă
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. TOADERE Teodor,  toaderecs.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea si cunoasterea posibilitatilor de comunicare multimedia.
Continutul
1. Structuri (topologii) de reterle;
2. Aplicatii interpersonale audio-video;
3. Aplicatii multimedia destinate lucrului in cooperare;
4. Distributia audio-video;
5. Videoconferinta;
6. Posta electronica mutimedia si transferul documentelor multimedia;
7. Aplicatii bazate pe servere multimedia;
8. Hipertext si hipermedia in retea;
9. World-Wide-Web;
10. Relatia virtuala.
Bibliografie
1. FLUCKINGER F., Understanding networked mutimedia applications and technology, Prentice Hall,1996.
2. CRISTEA V., TAPUSN., MOISA T., DAMIAN V., Retele de calculatoare, Ed.Teora,Bucuresti 1992.
3. DOBROTA V., Retele digitale in telecomunicatii, vol.I, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca,1996.
4. FEHER K., Comunicatii digitale avansate (trad. din engleza) vol.I, Ed.Tehnica, Bucuresti 1993.
5. VLAICU A., Prelucrarea numerica a imaginilor, Microinformatica (Ed. Albastra), Cluj-Napoca, 1997.
Evaluare
Studentii prezinta referate la seminarii, din noutotile in domeniu. Fiecare referat este supus unei recenzii de catre celalti masteranzi si se noteaza. In sesiune se suntine un examen. Nota finala este o media intre notele de la referate si de la examen.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline