Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI358 Protocoale de comunicaţii în sisteme distribuite
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. MOLDOVAN Grigor,  moldovancs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
1. COULOURIS G., DOLLIMORE J., KINDBERG T., : "Distributed Systems. Concepts and design.", Pearson Education Limited 2001
2. F.PAUNESCU, F., D.P. GOLESTEANU: "Sisteme cu prelucrare distribuita si aplicatiile lor.", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1993
3. RAYNAL M.: "Gestion de donnees reparties problems et protocoles", Ed. Eyrolles, Paris, 1992
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline