Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI357 Baze de date distribuite
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
1
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. MOLDOVAN Grigor,  moldovancs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
BOBAK A.: "Distributed and Multi-Database Systems", Bantam Boook, New York, 1993
CODD, E.F.: "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" Com. Of the ACM 13, 1970, 337-387
OZSU, M. TAMER, AND P. VALDURIEZ: "Principles of Distributed Database Systems", Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall, 1991
ULLMAN, J.D.: "Principles of Database Systems", Rockville,MD:Computer Science Press, 1982
RAYNAL M.: "Gestion de donnees reparties problems et protocoles", Ed. Eyrolles, Paris, 1992
Evaluare
Intocmirea unui referat pe o tema data (2 puncte) si prezentarea lui la seminar (1 punct)
Examen scris Cel mult 7 puncte
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline