Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI355 Securitatea în Internet (în limba engleză)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
2
2+2+0
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea,  florincs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea studenţilor masteranzi cu criptografia şi cu modlele matematice utilizate în criptografie.Insuşirea aspectelor practice legate de protocoalele de securitate utilizate în Internet. Rolul administratorilor în securizarea reţelelor. Virusi şi antiviruşi. Aspecte metodologice, moral-etice şi juridice privind securitatea în Internet.
Continutul
1. Probleme generale privind protecţia şi securitatea datelor; fixarea terminologiei, tratarea specificităţii securităţii în context Internet.
2. Aspecte metodologice, moral-etice şi juridice ale securităţii în Internet.
3. Concepte şi modele aritmetico-logice utilizate în tehnicile criptografice: operaţii booleene, elemente de teoria numerelor, aritmetică modulară.
4. Criptografie cu cheie secretă. Detalierea tehnicilor de criptografie simetrică: DES (Data Encription Standard), algoritmi de substituţie, tehnica one-time-pad.
5. Criptografie cu chei publice. Descrierea metodelor RSA (Rivest-Shamir-Aldeman) şi ElGamal.
6. Criptare folosind curbele eliptice
7. Funcţii de dispersie (hash) utilizate în criprografie. Descrierea metodelor MD5 (Message Digest) şi SHA (Secure Hash Alghorithm).
8. Semnături digitale.
9. Protocoale de autentificare: Diffie-Helman, Notari electronici, sisteme de încredere
10. Protocolul şi sistemul Kerberos.
11. Securitate în cadrul protocolului TCP/IP: structura şi funcţiile unui firewall.
12. Protocoale la nivel de aplicaţie şi aplicaţii securizate: SSH, sftp, https, ssl.
13. Viruşi: anatomie, clasificări, funcţionalităţi; protecţia antivirus.
14. Slăbiciuni şi calităţi legate de implementarea şi de utilizarea practică a protocoalelor de securitate.
Bibliografie
1. W STALLINGS, Cryptography and Network Security, second ed., Prentice-Hall, 1999
2. CORMEN T. LEISERSON C. Rivest R introducere în algoritmi. Computer press Agora, 1999.
3. JURSIC A. MENEZES A. Elliptic curves and Cryptography http://www.certicom.com/research/weccrypt.html WhitePaper
4. PATRICIU V.V. Criptografie şi securitatea reţelelor de calculatoare. Ed. Tehnică, 1994
5. *** Resurse Web plecând de la . (http://WilliamStallings.com/Security2e.html).
Evaluare
Redactarea unui referat pe o temă de securitate, elaborarea unui proiect care să utilizeze / demonstreze facilităţi de securitate, examen scris la finele semestrului. Nota este obţinută ca medie între:
- nota de la lucrarea scrisă 50%;
- nota la proiect 25%;
- nota pentru referat 25%.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline