Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI293 Gestiunea proiectelor (in limba engleza)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
1
2+2+0
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
1
2+2+0
obligatorie
Modelare şi simulare - în limba englezş
1
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea,  tzutzucs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul are ca principale obiective dezvoltarea abilitatilor de:
- integrare si aplicare a cunostintelor obtinute in vederea
implementarii si dezvoltarii de proiecte;
- evaluare, planificare si gestiune a proiectelor, in special a celor
informatice.

La finalul cursului studentii vor fi capabili:
1. Sa explice rolul gestiunii proiectelor in contextul organizational
si strategic al unei organizatii
2. Sa identifice oportunitati de proiecte, sa evalueze fezabilitatea
proiectelor si sa initieze propuneri de proiect
3. Sa planifice, programeze, monitorizeze si controleze activitatile
unui proiect
4. Sa planifice si sa trateze schimbarile tehnologice.

Continutul
Introducere in gestiunea proiectelor
Structura proiectelor si a organizatiilor. Abilitatile sefului de proiect. Persoanele implicate in proiecte.
Planificare strategica. Analiza SWOT
Cerinte. Studiul de fezabilitate
Riscuri. Luarea deciziilor. Ciclul de viata al proiectelor
Planificarea proiectelor. Repartizarea sarcinilor
Programarea activitatilor
Planul de proiect. Programarea resurselor
Gestionarea resurselor umane
Structura echipelor de proiect. Formarea echipei
Activitatile sefului de proiect. Monitorizare si control
Monitorizarea si controlul costurilor. Respectarea graficului de lucru
Comunicarea
Monitorizarea calitatii. Inchiderea proiectului
Bibliografie
BOEHM, B.: Software Engineering Economics, Prentice Hall, London 1981
BODDY, D. - BUCHANAN, D.A.: Take the Lead, Prentice Hall, London,1992
BODDY, D. - BUCHANAN, D.A.: The Expertise of the Change Agent: public performance and backstage activity, Prentice Hall, London, 1992
CHECKLAND, P. - SCHOLES, J.: Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons, Chichester, 1990
CHICKEN, J. C.: Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, London, 1994
CROCKFORD, N.: An Introduction to Risk Management, Woodhead-Faulkner, Hemel Hempstead, 1980
DE LA MARE, R.F.: Manufacturing Systems Economics, Holt, Reinhart & Winston, London, 1982
JORDAN, E.W. - MACHESKY, J.J.: System Development: Requirements, Evaluation, Design and Implementation, PWS-Kent Publishing, Boston Mass, 1990
MORRIS, P.W.G.: The Management of Projects, Thomas Telford Services Ltd., London,1994
NORRIS, M. - RIGBY, P. - PAYNE, M.: The Healthy Software Project: a guide to successful development, John Wiley & Sons, Chichester,1993
PRESSMAN, R.S.: Making Software Engineering Happen, Prentice Hall, London, 1988
WEISS, J. W. - WYSOCKI, R.: 5-Phase Project Management: A Practical Planning and Implementation Guide, Addison-Wesley, Reading, Mass, 1994
Evaluare
Evaluarea unui document complet de planificare, analiza si proiectarea a dezvoltarii unui sistem informatic concret.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline