Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI255 Programare în Internet
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Obiective
Sa deprinda studentul cu particularitatile realizarii de aplicatii pe Internet, cu accent pe tehnologiile XML. Sa ofere studentului cunostinte despre instrumentele si limbajele de programare care sa ii permita sa realizeze aplicatii Internet eficiente.
Continutul
1. Administrivia
2. Introducere, Internet, WWW, HTML, CSS, VBScript
3. XML Markup, DTD, Schemas, DOM, SAX
4. Studii de caz, XPath, XSLT, XSL-FO
5. XLink, XPointer, XInclude, XBase
6. ASP si XML, Java si XML
7. Perl si XML, Studii de caz
8. Accesibilitate, XHTML, XForms, Custom MLs
9. Tehnologii XML si aplicatii
Bibliografie
[1] L. Shklar, R. Rosen: Web Application Architecture. Principles, protocols, and practices, John Wiley, 2003.
[2] H.M. Deitel, P.J. Deitel, A.B. Goldberg, Internet & World Wide Web How to Program, Third Edition, Prentice Hall, 2004, ISBN 0131450913
[3] H.M. Deitel, P.J. Deitel, P. Deitel, T.R. Nieto, e-Business & e-Commerce How to Program, Prentice Hall, 2000, ISBN 013028419X
[4] H.M. Deitel, P.J. Deitel, P. Deitel, T.R. Nieto, T.M. Lin, P. Sahdu, XML How to Program, Prentice Hall, 2001, ISBN 0130284173
[5] H.M. Deitel, P.J. Deitel, P. Deitel, T.R. Nieto, D.C. McPhie, D.C. McPhie, Perl How to Program, Prentice Hall, 2001, ISBN 0130284181
[6] Internet resources
Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de intelegere si procesare a cunostintelor domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a realiza o analiza conceptuala a domeniului, si de a utiliza cunostintele in rezolvarea problemelor. Nota finala va fi compusa luand in calcul urmatoarele componente: 10% - participarea la activitatile din clasa; 30% - Doua rapoarte (scrise si prezentate la timp); 30% - proiect soft (scris, documentat si demonstrat la timp); 30% - Examen final (lucrare scrisa in sesiunea de examene). Toate elementele sunt obligatorii.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline