Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MA264 Specificare algebrica
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Metode formale în programare - în limba engleză
1
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. CRIVEI Septimiu,  criveimath.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul cursului este de a prezenta bazele specificarii algebrice, verificarii si dezvoltarii formale. Studentii vor invata cum sa scrie specificatii algebrice si cum sa le foloseasca in dezvoltarea sistemelor soft.
Continutul
1. Algebre universale, omomorfisme, congruente.
2. signaturi, termeni.
3. Algebre termen cat.
4. Corectitudine.
5. CASL (Common Algebraic Specification Language).
Bibliografie
1. M. Bidoit, P. Mosses, CASL User Manual, Introduction to Using the Common Algebraic Specification Language, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2004.
2. H. Ehrig, B. Mahr, Fundamentals of Algebraic Specification I, Springer-Verlag, Berlin, 1985.
3. J. Loeckx, H.-D. Ehrich, M. Wolf: Specification of Abstract Data Types, Wiley/Teubner, 1996.
4. D. Sannella, A. Tarlecki. Foundations of Algebraic Specifications and Formal Program Development, va aparea.
5. http://www.brics.dk/Projects/CoFI/
Evaluare
Referat (2/3 din nota), lucrare scrisa (1/3 din nota).

Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline