Cursuri opţionale - Specializarea Matematică, 2006/2007

Semestrul 7

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS001 Curs opţional 1 2+2+0 C 6 cr.
MS002 Curs opţional 2 2+2+0 C 6 cr.
MS003 Curs opţional 3 2+2+0 C 6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Algebră, discipline in limba româna)
MA008 Teoria categoriilor 2+2+0 6 cr. PURDEA Ioan
MA028 Capitole speciale de teoria modulelor 2+2+0 6 cr. BREAZ Simion Sorin
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Analiza si Optimizare, discipline in limba maghiară)
MO009 Complemente de analiză matematică 2+2+0 6 cr. FINTA Zoltan
MO044 Funcţii convexe 2+2+0 6 cr. KASSAY Gabor
Discipline oferite pentru cursul opţional 2
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Geometrie, discipline in limba româna)
MG009 Complemente de geometrie 2+2+0 6 cr. VACARETU Daniel
MG012 Grupuri şi algebre Lie 2+2+0 6 cr. PINTEA Cornel
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Geometrie, discipline in limba maghiară)
MG009 Complemente de geometrie 2+2+0 6 cr. VARGA Csaba Gyorgy
MG021 Geometrie proiectivă 2+2+0 6 cr. VARGA Csaba Gyorgy
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale, discipline in limba româna)
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii 2+2+0 6 cr. RUS Ioan
ME012 Modelare matematică 2+2+0 6 cr. SERBAN Marcel Adrian
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Teoria Functiilor, discipline in limba maghiară)
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice 2+2+0 6 cr. BULBOACA Teodor
MT034 Subordonari diferenţiale şi spaţii Hardy 2+2+0 6 cr. BULBOACA Teodor

Semestrul 8

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS004 Curs opţional 4 2+2+0 E 7.5 cr.
MS005 Curs opţional 5 2+2+0 E 7.5 cr.
MS006 Curs opţional 6 2+2+0 E 7.5 cr.
MS007 Curs opţional 7 2+2+0 E 7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare, discipline in limba româna)
MO010 Rezolvarea numerică a ecuaţiilor 2+2+0 7.5 cr. DIACONU Adrian
MO049 Optimizare vectoriala 2+2+0 7.5 cr. POPOVICI Nicolae
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Algebră, discipline in limba maghiară)
MA024 Criptografie 2+2+0 7.5 cr. Szanto Csaba
MA025 Teoria algebrică a numerelor 2+2+0 7.5 cr. MARCUS Andrei
Discipline oferite pentru cursul opţional 5
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Teoria Functiilor, discipline in limba româna)
MT027 Funcţii univalente şi spaţii Hardy 2+2+0 7.5 cr. CURT Claudia Paula
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice 2+2+0 7.5 cr. CURT Claudia Paula
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Ecuaţii Diferenţiale, discipline in limba maghiară)
ME039 Ecuatii discrete si recurente 2+2+0 7.5 cr. BEGE Antal
ME050 Capitole speciale de ecuatii diferentiale 2+2+0 7.5 cr. BEGE Antal
Discipline oferite pentru cursul opţional 6
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Calcul Numeric si Statistic, discipline in limba româna)
MC029 Aproximarea functiilor de mai multe variabile 2+2+0 7.5 cr. COMAN Gheorghe
MC030 Teoria operatorilor liniari 2+2+0 7.5 cr. AGRATINI Octavian
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Calcul Numeric si Statistic, discipline in limba maghiara)
MC031 Procese stochastice si fractali 2+2+0 7.5 cr. SOOS Anna
MC032 Introducere în wavelets 2+2+0 7.5 cr. SOOS Anna
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Mecanica si Astronomie, discipline in limba româna)
MM014 Modele computaţionale în mecanica fluidelor 2+2+0 7.5 cr. PETRILA Titus
MM006 Capitole speciale de astronomie 2+2+0 7.5 cr. BLAGA Cristina Olivia
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Mecanica si Astronomie, discipline in limba maghiară)
MM004 Mecanică cerească 2+2+0 7.5 cr. SZENKOVITS Ferenc
MM006 Capitole speciale de astronomie 2+2+0 7.5 cr. SZENKOVITS Ferenc

Cursuri opţionale - Specializarea Informatică, 2006/2007

Semestrul 4

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MXX9201 Curs optional 1 2+0+2 C 5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1
Pachetul cu discipline în limba română
MID0024 Programare bazată pe restrictii 2+0+2 5 cr. POP Horia Florin
MID0011 Fundamentele limbajelor de programare 2+0+2 5 cr. VANCEA Alexandru Ioan
MML0007 Algebră computaţională 2+2+0 5 cr. SACAREA Cristian
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MID0011 Fundamentele limbajelor de programare 2+0+2 5 cr. KOVACS Lehel
MML0007 Algebră computaţională 2+2+0 5 cr. SZANTO Csaba
MMG0006 Geometrie computaţională 2+2+0 5 cr. SOOS Anna
Pachetul cu discipline în limba engleză
MID0011 Fundamentele limbajelor de programare 2+0+2 5 cr. VANCEA Alexandru Ioan
MII0003 Realitate virtuala 2+0+2 5 cr. BOIAN Rares Florin
MML0007 Algebră computaţională 2+2+0 5 cr. CRIVEI Septimiu

Semestrul 6

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS052 Curs opţional 2 2+1+0 E 5 cr.
MS053 Curs opţional 3 2+0+1 E 5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 2
Pachetul cu discipline în limba română
MI018 Verificarea corectitudinii programelor 2+1+0 5 cr. FRENTIU Militon
MI020 Demonstrare automată şi sisteme de rescriere 2+1+0 5 cr. TATAR Doina
MI041 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri 2+1+0 5 cr. TOADERE Teodor
Disciplină oferită în limba maghiară
MI019 Analiza si complexitatea algoritmilor 2+1+0 5 cr. IONESCU Clara
Discipline oferite în limba engleză
MI090 Paralelizarea automată a programelor 2+1+0 5 cr. VANCEA Alexandru Ioan
MI106 Metode de dezvoltare a programelor paralele 2+1+0 5 cr. NICULESCU Virginia
Discipline oferite pentru cursul optional 3
Pachetul cu discipline în limba română
MI016 Programare Windows 2+0+1 5 cr. OLTEAN Mihai
MI028 Programare distribuită - platforme Java 2+0+1 5 cr. BOIAN Florian Mircea
Disciplină oferită în limba maghiară
MI068 Capitole speciale de combinatorică 2+1+0 5 cr. KASA Zoltan
MO055 Geometrie fractala 2+1+0 5 cr. SOOS Anna
Disciplină oferită în limba engleză
MI016 Programare Windows 2+0+1 5 cr. POP Horia Florin

Semestrul 7

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS054 Curs opţional 4 2+0+2 C 6 cr.
MS055 Curs opţional 5 2+0+2 C 6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4
Pachetul cu discipline in limba română
MI037 Modele şi limbaje de simulare 2+0+2 6 cr. FRENTIU Militon
MI069 Maşini instruibile şi recunoasterea formelor 2+0+2 6 cr. DUMITRESCU Dan Dumitru
MI070 Prelucrarea limbajului natural 2+0+2 6 cr. TATAR Doina
Discipline oferite in limba maghiara
MI113 Date semistructurate 2+0+2 6 cr. VARGA Viorica
Discipline oferite în limba engleză
MI055 Semantica limbajelor de programare 2+0+2 6 cr. MOTOGNA Simona Claudia
Discipline oferite pentru cursul optional 5
Pachetul cu discipline în limba română
MI030 Sisteme distribuite 2+0+2 6 cr. MOLDOVAN Grigor
MI045 Grafică pe calculator 2+0+2 6 cr. ŢÂMBULEA Leon
MI095 Sabloane de proiectare 2+0+2 6 cr. PÂRV Bazil
MI096 Aplicatii pentru dispozitive mobile 2+0+2 6 cr. LAZAR Ioan
Discipline oferite în limba maghiară
MI095 Sabloane de proiectare 2+0+2 6 cr. DARVAY Zsolt
Disciplină oferită în limba engleză
MI054 Baze de date distribuite 2+0+2 6 cr. DARABANT Sergiu

Semestrul 8

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS056 Curs opţional 6 2+2+0 E 10 cr.
MS057 Curs opţional 7 2+0+2 E 10 cr.
MS058 Curs opţional 8 2+0+2 C 10 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
Pachetul cu discipline în limba română
MI075 Servere de date 2+0+2 10 cr. ŢÂMBULEA Leon
MI049 Prelucrarea imaginilor 2+0+2 10 cr. PREJMEREAN Vasile
MI091 Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe 2+0+2 10 cr. SUCIU Dan Mircea
MI085 Management şi marketing 2+2+0 10 cr. OPREAN Dumitru
Discipline oferite în limba maghiară
MA024 Criptografie 2+2+0 10 cr. Szanto Csaba
MI094 Retele neuronale şi aplicaţii 2+1+1 10 cr. CSATO Lehel
Disciplină oferită în limba engleză
MI051 Programare concurentă 2+0+2 10 cr. BOIAN Florian Mircea
Discipline oferite pentru cursul optional 7
Pachetul cu discipline în limba română
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială 2+0+2 10 cr. DUMITRESCU Dan Dumitru
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor 2+0+2 10 cr. TOADERE Teodor
MI076 Instrumente CASE 2+0+2 10 cr. CHIOREAN Ioan Danut
MI098 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente 2+0+2 10 cr. SERBAN Gabriela
Discipline oferite în limba maghiară
MI079 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare 2+0+2 10 cr. ROBU Judit
MI128 Implementarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date 2+0+2 10 cr. VARGA Viorica
MC031 Procese stochastice si fractali 2+0+2 10 cr. SOOS Anna
Disciplină oferită în limba engleză
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială 2+0+2 10 cr. DUMITRESCU Dan Dumitru
MI099 Arhitecturi soft 2+0+2 10 cr. PÂRV Bazil
Discipline oferite pentru cursul optional 8
Pachetul cu discipline în limba română
MA014 Capitole speciale de logică matematică 2+2+0 10 cr. COVACI Rodica
MC012 Calcul paralel 2+2+0 10 cr. CHIOREAN Ioana Rodica
ME046 Tehnici de simulare numerica cu Matlab 2+0+2 10 cr. TRIF Damian
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator 2+2+0 10 cr. BLAGA Paul Aurel
MO051 Programare multicriteriala aplicata 2+2+0 10 cr. LUPSA Liana
MT033 Analiza computationala 2+2+0 10 cr. ANISIU Valeriu
Discipline oferite în limba maghiară
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator 2+2+0 10 cr. VARGA Csaba Gyorgy
MI022 Management şi marketing 2+2+0 10 cr. VORJAK Almos
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala 2+2+0 10 cr. KASSAY Gabor
Discipline oferite în limba engleză
MA024 Criptografie 2+2+0 10 cr. SACAREA Cristian
MC006 Complexitatea calculului 2+2+0 10 cr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator 2+2+0 10 cr. TOPAN Liana Manuela

Cursuri opţionale - Specializarea Matematică informatică, 2006/2007

Semestrul 5

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS022 Curs opţional 2 2+1+0 C 5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2
Pachetul cu discipline în limba română
ME012 Modelare matematică 2+2+0 5 cr. SERBAN Marcel Adrian
MG004 Geometrie riemanniană 2+1+0 5 cr. PINTEA Cornel
MI005 Sisteme de operare (2) 2+0+2 5 cr. BOIAN Florian Mircea
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MG004 Geometrie riemanniană 2+1+0 5 cr. VARGA Csaba Gyorgy
MI005 Sisteme de operare (2) 2+0+2 5 cr. ROBU Judit
Semestrul 6
Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS023 Curs opţional 3 2+0+1 E 5 cr.
MS024 Curs opţional 4 2+1+0 C 4 cr.
MS025 Curs opţional 5 2+0+1 C 4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul cu discipline în limba română
MI007 Baze de date (2) 2+0+2 5 cr. ŢÂMBULEA Leon
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare 2+0+1 5 cr. LAZAR Ioan
MI028 Programare distribuită - platforme Java 2+0+1 5 cr. BOIAN Florian Mircea
MI016 Programare Windows 2+0+1 5 cr. OLTEAN Mihai
Pachetul cu discipline in limba maghiara
MI007 Baze de date (2) 2+0+2 5 cr. VARGA Viorica
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare 2+0+1 5 cr. KOVACS Lehel
MI068 Capitole speciale de combinatorică 2+1+0 5 cr. KASA Zoltan
MO055 Geometrie fractala 2+2+0 5 cr. SOOS Anna
Discipline oferite pentru cursul opţional 4
Pachetul cu discipline în limba română
MC002 Analiză numerică (2) 2+1+0 4 cr. COMAN Gheorghe
ME002 Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (2) 2+1+0 4 cr. PETRUSEL Adrian Olimpiu
MO005 Analiză funcţională (2) 2+1+0 4 cr. COBZAS Stefan
Pachetul cu discipline in limba maghiara
MC002 Analiză numerică (2) 2+1+0 4 cr. SOMOGYI Ildiko Mihaela
ME002 Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (2) 2+1+0 4 cr. BEGE Antal
MO005 Analiză funcţională (2) 2+1+0 4 cr. Finta Zoltan
Discipline oferite pentru cursul opţional 5
Pachetul cu discipline în limba română
MI018 Verificarea corectitudinii programelor 2+1+0 4 cr. FRENTIU Militon
MI020 Demonstrare automată şi sisteme de rescriere 2+1+0 4 cr. TATAR Doina
MI034 Fundamentele limbajelor de programare 2+0+1 4 cr. VANCEA Alexandru Ioan
MI035 Programare logica şi funcţionala 2+0+1 4 cr. SERBAN Gabriela
Pachetul cu discipline in limba maghiara
MI034 Fundamentele limbajelor de programare 2+0+1 4 cr. KOVACS Lehel
MI035 Programare logica şi funcţionala 2+0+1 4 cr. SOOS Anna

Semestrul 7

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS026 Curs opţional 6 2+2+0 C 6 cr.
MS027 Curs opţional 7 2+0+2 C 6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6
Pachetul 1 (cu discipline în limba română)
MA008 Teoria categoriilor 2+2+0 6 cr. PURDEA Ioan
MA028 Capitole speciale de teoria modulelor 2+2+0 6 cr. BREAZ Simion Sorin
MG009 Complemente de geometrie 2+2+0 6 cr. VACARETU Daniel
MG012 Grupuri şi algebre Lie 2+2+0 6 cr. PINTEA Cornel
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii 2+2+0 6 cr. RUS Ioan
MM002 Mecanică teoretică (2) 2+1+0 6 cr. Grosan Teodor
Pachetul 2 (cu discipline în limba maghiară)
MG009 Complemente de geometrie 2+2+0 6 cr. VARGA Csaba Gyorgy
MG021 Geometrie proiectivă 2+2+0 6 cr. VARGA Csaba Gyorgy
MO009 Complemente de analiză matematică 2+2+0 6 cr. FINTA Zoltan
MO044 Funcţii convexe 2+2+0 6 cr. KASSAY Gabor
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice 2+2+0 6 cr. BULBOACA Teodor
MT034 Subordonari diferenţiale şi spaţii Hardy 2+2+0 6 cr. BULBOACA Teodor
Discipline oferite pentru cursul opţional 7
Pachetul 1 (cu discipline în limba româna)
MI017 Inteligenţă artificială 2+1+1 6 cr. DUMITRESCU Dan Dumitru
MI030 Sisteme distribuite 2+0+2 6 cr. MOLDOVAN Grigor
MI037 Modele şi limbaje de simulare 2+0+2 6 cr. FRENTIU Militon
MI045 Grafică pe calculator 2+0+2 6 cr. ŢÂMBULEA Leon
MI069 Maşini instruibile şi recunoasterea formelor 2+0+2 6 cr. DUMITRESCU Dan Dumitru
MI070 Prelucrarea limbajului natural 2+0+2 6 cr. TATAR Doina
MI095 Sabloane de proiectare 2+0+2 6 cr. PÂRV Bazil
MI015 Algoritmica grafelor 2+1+1 6 cr. TOADERE Teodor
MI096 Aplicatii pentru dispozitive mobile 2+0+2 6 cr. LAZAR Ioan
Pachetul 2 (discipline oferite în limba maghiară)
MI015 Algoritmica grafelor 2+1+1 6 cr. KASA Zoltan
MI017 Inteligenţă artificială 2+0+2 6 cr. CSATO Lehel
MI095 Sabloane de proiectare 2+0+2 6 cr. DARVAY Zsolt
MI113 Date semistructurate 2+0+2 6 cr. VARGA Viorica

Semestrul 8

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS028 Curs opţional 8 2+2+0 E 7.5 cr.
MS029 Curs opţional 9 2+2+0 E 7.5 cr.
MS030 Curs opţional 10 2+0+2 C 7.5 cr.
MS031 Curs opţional 11 2+0+2 C 7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 8
Pachetul 1 (cu discipline în limba română)
MO010 Rezolvarea numerică a ecuaţiilor 2+2+0 7.5 cr. DIACONU Adrian
MO049 Optimizare vectoriala 2+2+0 7.5 cr. POPOVICI Nicolae
MT027 Funcţii univalente şi spaţii Hardy 2+2+0 7.5 cr. CURT Claudia Paula
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice 2+2+0 7.5 cr. BULBOACA Teodor
Pachetul 2 (cu discipline în limba maghiară)
MA024 Criptografie 2+2+0 7.5 cr. Szanto Csaba
MA025 Teoria algebrică a numerelor 2+2+0 7.5 cr. MARCUS Andrei
MC032 Introducere în wavelets 2+2+0 7.5 cr. SOOS Anna
Discipline oferite pentru cursul opţional 9
Pachetul 1 (cu discipline în limba română)
MC029 Aproximarea functiilor de mai multe variabile 2+2+0 7.5 cr. COMAN Gheorghe
MC030 Teoria operatorilor liniari 2+2+0 7.5 cr. AGRATINI Octavian
MM006 Capitole speciale de astronomie 2+2+0 7.5 cr. BLAGA Cristina Olivia
MM014 Modele computaţionale în mecanica fluidelor 2+2+0 7.5 cr. PETRILA Titus
Pachetul 2 (cu discipline în limba maghiară)
ME039 Ecuatii discrete si recurente 2+2+0 7.5 cr. BEGE Antal
ME050 Capitole speciale de ecuatii diferentiale 2+2+0 7.5 cr. BEGE Antal
MM004 Mecanică cerească 2+2+0 7.5 cr. SZENKOVITS Ferenc
MM006 Capitole speciale de astronomie 2+2+0 7.5 cr. SZENKOVITS Ferenc
Discipline oferite pentru cursul opţional 10
Pachetul 1 (cu discipline în limba română)
MI049 Prelucrarea imaginilor 2+0+2 7.5 cr. PREJMEREAN Vasile
MI075 Servere de date 2+0+2 7.5 cr. ŢÂMBULEA Leon
MI091 Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe 2+0+2 7.5 cr. SUCIU Dan Mircea
MI098 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente 2+0+2 7.5 cr. SERBAN Gabriela
Pachetul 2 (cu discipline oferite în limba maghiară)
MI022 Management şi marketing 2+2+0 7.5 cr. VORJAK Almos
MI094 Retele neuronale şi aplicaţii 2+1+1 7.5 cr. CSATO Lehel
Discipline oferite pentru cursul opţional 11
Pachetul 1 (cu discipline în limba română)
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor 2+0+2 7.5 cr. TOADERE Teodor
MI076 Instrumente CASE 2+0+2 7.5 cr. CHIOREAN Ioan Danut
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială 2+0+2 7.5 cr. DUMITRESCU Dan Dumitru
Pachetul 2 (cu discipline oferite în limba maghiară)
MI079 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare 2+0+2 7.5 cr. ROBU Judit
MC031 Procese stochastice si fractali 2+0+2 7.5 cr. SOOS Anna
MI128 Implementarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date 2+0+2 7.5 cr. VARGA Viorica

Cursuri opţionale - Specializarea Matematici aplicate, 2006/2007

Semestrul 6

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS071 Curs opţional 1 2+2+0 E 6 cr.
MS072 Curs opţional 2 2+1+0 C 6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 1
MC002 Analiză numerică (2) 2+1+0 6 cr. COMAN Gheorghe
MM001 Mecanică teoretică (1) 2+2+0 6 cr. KOHR Mirela
Discipline oferite pentru cursul optional 2
MA026 Algebra computationala 2+1+0 6 cr. CRIVEI Septimiu
MG008 Geometrie computaţională 2+1+0 6 cr. VARGA Csaba Gyorgy
MM003 Astronomie 2+1+1 6 cr. Blaga Cristina

Semestrul 7

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS073 Curs opţional 3 2+2+0 C 6 cr.
MS074 Curs opţional 4 2+2+0 C 6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 3
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii 2+2+0 6 cr. RUS Ioan
ME017 Dinamici economice 2+2+0 6 cr. PETRUSEL Adrian Olimpiu
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala 2+2+0 6 cr. Duca Dorel
MO053 Control optimal 2+2+0 6 cr. MURESAN Marian
Discipline oferite pentru cursul optional 4
MC021 Pachete de programe statistice 2+2+0 7 cr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu
MI015 Algoritmica grafelor 2+2+0 7 cr. TOADERE Teodor

Semestrul 8

Cod Disciplina Ore Final Credite Indrumatori
MS075 Curs opţional 5 2+2+0 C 6 cr.
MS076 Curs opţional 6 2+0+2 E 6 cr.
MS077 Curs opţional 7 2+2+0 C 6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5
ME004 Ecuatii cu derivate partiale (2) 2+2+0 6 cr. Trif Damian
MO011 Optimizare vectorială 2+2+0 6 cr. POPOVICI Nicolae
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
MO041 Programare întreagă 2+0+2 6 cr. LUPSA Liana
MP005 Teoria asigurărilor 2+0+2 6 cr. FILIP Diana
Discipline oferite pentru cursul optional 7
MI016 Programare Windows 2+0+2 6 cr. OLTEAN Mihai
MI050 Reţele de calculatoare 2+0+2 6 cr. DARABANT Sergiu