Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MV071
2
0+0+3
obligatorie
Modele matematice în Mecanica si Astronomie
MV071
1
0+0+3
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet si Intranet
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea,  florincs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline