Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MV044
2
0+0+1
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleza
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. FRENTIU Militon,  mfrentiucs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal, C++ sau Java), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp

Continut
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
1. M.Frentiu, Verificarea corectitudinii programelor, Ed. Univ. Petru Maior, 2001.
2. FENTON N.E., Software Metrics. A Rigorous Approach, International Thomson Computer Press, 1995, 332 pages.
3. GOLDSACK S.J., S.J.H.KENT, Formal Methods and Object Technology, Springer-Verlag, 1986.
4. LANO K., Formal Object-Oriented Development, Springer-Verlag, 1995.
5. MORGAN C., Programming from Specifications, Prentice Hall, 1990.
6. WOODCOCK,J., J. DAVIES, Uzing Z. Specification, Refinement and Proof, Prentice-Hall, 1996.
7. KIM S.D., Formal Specification in OO Software Development, PhD Thesis, 1991, Iowa University
Evaluare
Pentru fiecare etapa din procesul de realizare a unui produs soft se acorda o nota ce tine seama si de respectarea termenului de predare. Pentru fiecare saptamana intarziere se scade un punct din nota acordata pentru calitatea lucrarii. Media finala este media notelor acordate.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline