Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Structura şi evoluţia stelară
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MM268
2
2+2+0
obligatorie
Modele matematice în Mecanica si Astronomie
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. POP Vasile,  vpopmath.ubbcluj.ro
Obiective
Studiul metodelor de modelare a structurii si evolutiei stelare si compararea rezultatelor teoretice cu datele observationale: ecuatiile interiorului stelar, traseee evolutive, ecuatiile echilibrului stelar relativist, modele stelare simple, proprietati observationale ale stelelor. Introducerea problemelor fundamentale ale modelarii atmosferelor stelare si ale calculului stabilitatii stelare.
Continut
1. Proprietatile observationale ale stelelor: mase, raze, temperaturi, luminozitati, relatii de stare.
2. Atmosfere stelare: structura generala, transferul energiei. Ecuatia transferului radiativ pentru radiatia monocromatica si integrala. Solutia aproximativa Eddington, metoda Chandrasekhar, solutii exacte. Legea de obscurare spre margine. Modele de atmosfera stelara.
3. Ecuatiile echilibrului stelar newtonian pentru configuratii cu simetrie sferica. Campul gravitational newtonian, teorema virialului. Transferul energiei prin radiatie, conductie si convectie. Existenta si unicitatea solutiei. Conditiile fizice generale din interiorul stelelor.
4. Proprietatile materiei stelare: gaz ideal cu radiatie, gaz electronic degenerat, ecuatii de stare. Opacitatea materiei stelare, functia de opacitate. Reactiile termonucleare si functia de generare a energiei.
5. Modele stelare: sfere gazoase politropice, sfere izoterme de gaz ideal, modelul standard, stele supermasive, modele numerice.
6. Stabilitatea stelara: timpuri caracteristice, metoda valorilor medii, domenii de stabilitate aproximatia hidrodinamica, metoda micilor perturbatii. Stabilitate dinamica, pulsatii radiale, stabilitate vibrationala si seculara.
7. Stele relativiste: clasificare, proprietatile pulsarilor si surselor X discrete, pitice albe.
Bibliografie
1. CHANDRASEKHAR, S., Intrduction to the theory of stellar structure, Boston, 1939, 1950.
2. COX, J.P., GIULI, R.T., Principles of stellar structure, New York, 1968.
3. LYTH, D.H., Introduction to Cosmology, Lancaster, 1993.
4. FREEDMAN R.A.,KAUFMANN W.J., Universe, New-York, 2002.
5. SHU, F.H. - The Physical Universe. An Introduction to Astronomy, University Science Books, 1982.
6. UNSOLD, A., BASCHEK, B - Der neue Kosmos, Springer, 2002.
7. SMITH E.P., JACOBS K.C., Introductory Astronomy and Astrophysics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1973.
8. ZELDOVICI, Ya.B., NOVIKOV, I.D., Stars and relativity, University of Chicago Press, Chicago, 1971.
9. KIPPENHAHN, R., WEIGERT, A., Stellar Structure and Evolution, Springer - Verlag, 1990.
10.TAYLER, R.J., The Stars: their structure and evolution, Springer - Verlag, New York, 1970.
11.WEINBERG, S., Gravitation and cosmolgy, 1974.
12.MISNEV, C.W., THORNE, K.S., WHEELER, J.A., Gravitation, San Francisco, 1973.
13.URECHE, V., Universul, Vol. II, Astrofizica, Cluj-Napoca, 1987.
14.ZEILIK, M., Smith, E.v.P., Astronomy and Astrophysics, Chicago, London, 1987.
Evaluare
40% activitatea la seminar, 60% rezultatul examenului scris.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline