Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Realitate virtuala
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MII0003
4
2+0+2
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. BOIAN Rares Florin,  rarescc.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline